Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Комбиниран курс МАТЕМАТИКА

Комбиниран курс МАТЕМАТИКА
  • Продължителност от 6 до 9 месечни
  • Интензивност Стандартен
  • Хорариум 132.00 часа
  • Цена 285.00 лв.
Описание на курса

Различните математически дялове са заложени в приемните изпити на всички висши учебни заведения, с тази разлика, че съществуват известни различия между тях. В изисквания материал за ЕПИ в УНСС например, са включени по-малко дялове, отколкото се изискват в СУ, ТУ или УАСГ. Не трябва да се забравят и различните формати, което означава, че трябва да притежавате и различни знания и умения – за време и бързина. С комбинирания курс, Вие имате възможност да работите върху възможно най-широк конспект, който покрива изпитните програми на всички университети у нас. Освен всички дялове, ще работите и върху различни формати (тест или задачи с повишаваща се трудност), тъй като всеки изпит се откроява с придобиването на минимални изисквания за знания и бързина на реакция.

Цели и задачи на обучението

Основната цел на курса е да можете да комбинирате различни изпитни формати и да можете да съсредоточите своите усилия в изучаването на един предмет. Независимо от притежаваните знания до момента, методиката на курса осигурява надграждащ елемент, с помощта на който ще успеете да се подготвите както за матура, така и за СУ, УНСС, ТУ ....

Планирани резултати от курса

Резултатът може да бъде само един – прием в няколко университета и последващ избор от страна на кандидат-студента. Най-добрият вариант е успешната и задълбочена подготовка по математика да Ви осигури различни възможности, от които да избирате къде и какво да учите.

Процес на обучение

Различните математически дялове се взимат последователно, като се набляга на различните формати в университетите. Спрямо желанието на всеки курсист се дават допълнителни материали за самоподготовка, които имат за цел изграждане на логическо мислене и тренинг спрямо избрания формат. По този начин курсистите имат възможност да „отиграят” основните математически дялове, но по различен начин (тест или задачи с повишаваща се трудност).

Контрол на обучението

Основните теоретични постулати се прилагат при решаването на задачи и упражнения. В програмата на курса са заложени пробни изпити, допълнителни материали за самоподготовка и личен контакт с преподавателя. С помощта на контрола от негова страна, се създава чувство за самоконтрол и лична самокритика от страна курсиста. Малките групи гарантират, че всеки курсист знае къде има пропуски, а с помощта на допълнителните материали, има възможност да ги изглади.

Цени

Снимки

 

Подобни курсове за 12 клас

Google+