Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Курс по Литература – подготовка за СУ, Академия на МВР - София и др.

Курс по Литература – подготовка за СУ, Академия на МВР - София и др.
  • Продължителност от 6 до 9 месечни
  • Интензивност Стандартен
  • Хорариум 132.00 часа
  • Записване от 2009-05-01 до 2009-09-18
Описание на курса

Подготовка по Литература за кандидатстване с изпитен формат създаване на литературно аргументативен текст.

По време на курса се преподават всички автори и художествени творби, заложени в програмата. Курсът обхваща всички автори, включени в Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в средното образование. Принципът на работа е надграждане на основата и разширяване на компетенциите.

Цели и задачи на обучението

Основната цел на курса е да можете да създавате качествен самостоятелен аргументативен текст по проблем, поставен чрез творчеството на конкретен автор от българската литература или текст в избрана жанрова форма.

Планирани резултати от курса

След успешно завършване на курса, Вие ще можете да създавате задълбочен, логически свързан и езиково коректен текст; да осмисляте и коментирате съдържащите се в задачите хуманитарни и обществени проблеми; да проявявате знания в областта на националната културна и литературна история, подчинени на конкретен проблем.

Процес на обучение

Методиката е комбинация от материали за работа в клас и самоподготовка, които дават възможност за гъвкавост и пестене на време. Процесът предлага изграждане на солидна основа по Литература, над която успешно може да се доизграждат и канализират литературните компетентности в по-конкретна насока, т. е. създаването на литературно аргументативен текст. Това става с последователна работа, с много индивидуални опити и със заложените пробни изпити. Истината е, че можете да се научите да пишете, само ако пишете достатъчно.

Контрол на обучението

Контролът се осъществява чрез редовните домашни задачи, както и чрез редовните пробни изпити. Оценяването се прави въз основа на три важни критерия:
1.) Езикови компетентности;
2.) Литературни компетентности;
3.) Социокултурна, езикова и литературна компетентност.

Цени

Снимки

 

Подобни курсове за 12 клас

Google+