Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Комбиниран курс по Литература

Комбиниран курс по Литература
  • Продължителност от 6 до 9 месечни
  • Интензивност Стандартен
  • Хорариум 132.00 часа
  • Записване от 2009-05-01 до 2009-08-31
Описание на курса

Изпитите по Литература обхващат българските класици и техните произведения. Въпреки че всеки университет има свой изпитен формат, наред със зрелостните изпити, с този курс Вие ще имате възможност да интерпретирате всеки един автор и всяка една негова творба, която е включена в изпитните програми. Курсът е целогодишен, като разработената методика Ви предлага последователно взимане на материала и неговото преговаряне в тестови вариант. Освен тестове, задължително трябва да знаете, че Литература се научава с много писане. Курсът съчетава създаването на самостоятелен аргументативен текст по проблем, поставен чрез творчеството на конкретен автор от българската литература, както и текст в избрана от курсиста жанрова форма, в който да се интерпретира проблематика, зададена чрез цитати от включените в изпитната програма литературни произведения.

Цели и задачи на обучението

Основната цел на курса е да се комбинират различни изпитни формати (създаване на аргументативен текст или тест), като въз основа на своите знания и умения се съсредоточите в изучаването на всички автори и техните произведения. Независимо от притежаваните знания до момента, методиката на курса осигурява надграждащ елемент, с помощта на който ще успеете да се подготвите както за матура, така и за СУ, УНСС и други университети с приемен изпит по Литература.

Планирани резултати от курса

Планираните резултати са свързани с постигнатите знания по Литература. За да постигнете отлични резултати, Вие трябва да изградите литературни компетентности (знания и умения), които се определят чрез съответните степени на владеене.

Процес на обучение

Всеки един автор се разглежда съобразно приетите учебни-изпитни програми на българските университети, които съдържат и изискванията за учебно съдържание в средното образование. Това означава, че имате възможност да комбинирате кандидатстудентските изпити със задължителната литературна част от матурата по БЕЛ. След взимането на съответния автор и неговите произведения, задължително се прави тест за оценяване на постигнатите знания и се задават теми за създаване на самостоятелен аргументативен текст. Задължително текстовете и тестовете се обсъждат, за да бъдат разбрани грешките и пропуските. При липса на положителни резултати се дават материали за допълнителна самоподготовка.

Контрол на обучението

В програмата на курса на заложени периодични тестове и пробни изпити. На всеки един автор, Вие ще знаете постигнатата степен на владеене и къде точно трябва да наблегнете. Личният контакт с преподавателите дава възможност за изграждане на самоконтрол, чрез който можете да преценявате своите възможности. За всеки курсист се изгражда досие, с помощта на което всеки заинтересован може да провери в кой момент до къде е стигнал с литературния материал.

Цени

Снимки

 

Подобни курсове за 12 клас

Google+