Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Курс по Литература – подготовка за тестови изпити

Курс по Литература – подготовка за тестови изпити
  • Продължителност от 6 до 9 месечни
  • Интензивност Стандартен
  • Хорариум 132.00 часа
  • Записване от 2009-05-01 до 2009-09-18
Описание на курса

Подготовка за литературната част в матурата и за кандидатстудентски изпити под формата на тест (УНСС, СА „Д. Ценов” Свищов и др.)
Подготовката за изпитен вариант тест преминава през преподаването на авторите и техните произведения от гледна точка на тяхната художествена насоченост, особености на условения изобразен свят, строеж на дадената творба, комуникативен строеж, въздействие, жанрова система, организация на художествената реч. Това са най-общо необходимите знания за строежа и функционирането на всяка една художествена творба. Паралелно с тези знания, Вие ще правите постоянно тестове, с помощта на които развивате своите литературни компетентности.

Цели и задачи на обучението

Въпреки че подготовката за тестови изпитен формат, Вие трябва да познавате всички автори, включени в програмата на курса и техните творби. С курса имате възможност да възприемате различните текстове в съответствие с поставената задача. Целта е да отработите всички автори и творби и свързаните с тях процеси в българската литературна история спрямо проблемите в тях. Задачата е да разберете и научите всички тънкости, които се дават в един тест.

Планирани резултати от курса

Освен познаването на българските класици и творби, Вие трябва да знаете техния строеж и функциониране. Въз основа на това, Вие ще можете да интерпретирате художествения смисъл и да решавате тестове без погрешно.

Процес на обучение

В програмата на курса на включени всички автори, които се дават на тестовите формати на изпити. Работи се по по-широк конспект, с цел надграждане на различните изисквания. Освен разработената методика, Вие ще решавате тестове. Предоставят се материали за самоподготовка, когато резултатите не са допустими. Постоянно се правят преговор и обобщения.

Контрол на обучението

Тестовете, които се правят в час, дават максимален контрол над обучението. Задължително тези тестове се обсъждат с групата, като по този начин всеки курсист има възможност да разбере къде е допуснал грешка. Целта е курсът да надгражда материала и да създаде умения за бързо решаване на тестове.

Цени

Снимки

 

Подобни курсове за 12 клас

Google+