Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Курс по Литература за УНСС

Курс по Литература за УНСС
  • Продължителност от 6 до 9 месечни
  • Интензивност Стандартен
  • Хорариум 120.00 часа
  • Записване от 2009-04-01 до 2009-09-11
Описание на курса

Предназначение: Подготовка за специална част – модул 3 „Български език и литература”

Курсът обхваща само третия модул в ЕПИ на УНСС. Единният приемен изпит представлява тест за време, поради което в курса се работи, освен за придобиване на конкретни литературни познания, но и за покриване на определено време. Въпреки че всеки кандидатстудентски изпит се прави с цел максимално да затрудни участниците, трябва да знаете, че на този формат няма да имате време да мислите над задачите, т. е. трябва да реагирате максимално бързо.

Цели и задачи на обучението

Основната цел е да се постигнат знания и умения за бърза реакция на определени задачи. Работи се върху програма на УНСС (автори и творби), като последователно се преподават различните процеси в българската литература. Освен това задължително се правят тестове, с което имате възможност да сверите своя „часовник”. Нашата и Вашата задача е освен да направим отговорите Ви верни, те да бъдат направени за минимално време.

Планирани резултати от курса

След завършване на курса Вие ще можете да различавате тестове по техния строеж, независимо дали са познати или не. Ще можете да решавате тест за УНСС (модул 3) бързо и коректно. В зависимост от датата за стартиране, ще можете спокойно да се явите на предварителните изпити с изпит Литература.

Процес на обучение

Българските класици се вземат последователно като се преподават основните проблеми и процеси в тяхното творчество. След това се решават тестове, докато курсистите не покажат високи резултати. По този начин се създава екипна дейност, тъй като не се преминава към нов автор, ако всички не са постигнали желаните резултати. Предоставят се материали за самоподготовка, както и допълнителни задачи за домашна работа.

Контрол на обучението

Обучението се контролира от постоянните тестове и най-вече от резултатите от тях. За всеки курсист се анализира постигнатото ниво на знания и се работи индивидуално спрямо съществуващите пропуски. Всеки заинтересован може да проследи развитието на даден курсист посредством всички изпитни материали. В програмата на курса са включени пробни изпити, в които е включена и Обща час (модул 1 „Български език и езикова култура” и модул 2 „Математика - основи”.

Цени

Снимки

 

Подобни курсове за 12 клас

Google+