Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Курс по Химия – подготовка за МУ и СУ

Курс по Химия – подготовка за МУ и СУ
  • Продължителност Стандартен
  • Интензивност Стандартен
  • Хорариум 132.00 часа
  • Записване от 2009-05-01 до 2009-09-11
Описание на курса

Кандидатстудентският курс по химия е насочен към кандидатстване в медицински специалности, т. е. той е насочен към амбициозни курсисти, които ще работят повече от достатъчно. Затова този вид курс включва максимална степен трудност, от гледна точна на желаните резултати. По време на курса се решават всички задачи, включени в Сборника на МУ София, както и редица примерни задачи, които се доближават до изпитните варианти.

Цели и задачи на обучението

Целта е подготовката по химия да бъде обвързана освен със знанията по химия, но и с изискванията към кандидат-студентите. Всяка задача трябва да бъде изписана в определен ред и по определен начин. Оценката от изпита се намалява, ако тези две условия не са спазени. Именно поради тази причина, задачата на курсистите е да се подготвят по вземания химичен раздел и да спазват този ред на изписване.

Планирани резултати от курса

Планираните резултати могат да бъдат само едни и те са следните: 1.) отлична теоретична подготовка; 2.) отлично познаване на връзките и зависимостите в химичната теория; 3.) самостоятелно мислене върху определени реакции и др.; 4.) отлично прилагане на знанията чрез решаване на задачи в определен ред и начин на изписване.

Процес на обучение

При подготовката преподавателите по химия започват от самото начало на органичната о неорганичната химия. Теоретично те преподават основните теми и направления в тези два раздела химия. За домашна работа се задава разработването на теми. В последствие след навлизане в науката се започват задачи по химия, чрез които се обвързва теорията в процеса на обучение. Всяко занимание обхваща решаване на задачи и задаване на такива за домашна работа. На всяко последващо занимание се решават нови задачи и при нужда се пререшават задачи от домашната работа. Тъй като химията е свързана наука, курсистите трябва да имат навик за учене, търпение и упоритост. Не трябва да се изпуска нито един вид или тип задачи, тъй като всички те са свързани по между си.

Контрол на обучението

Трудността на курса е свързан с контрола над учебния процес. Постоянно се задават домашни работи, постоянно се решават задачи, които трябва да бъдат пререшени. В програмата има отделени часове за контролни работи, с които се проверява достигнатата химична култура, както и тестове за проверка на теоретичните знания. Всички контролни работи се отделят в отделни досиета, като по този начин преподавателите имат възможност да преценят индивидуално своите курсисти и да им задават самостоятелни работи.

Цени

Снимки

 

Подобни курсове за 12 клас

Google+