Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Комбиниран курс по Биология за матура и кандидатстване

Комбиниран курс по Биология за матура и кандидатстване
  • Продължителност Стандартен
  • Интензивност Стандартен
  • Хорариум 132.00 часа
Описание на курса

Предназначение: Матура, Кандидатстване в МУ, СУ и др.

Изпитите по биология най-общо представляват решаване на тест (понякога с отворени въпроси) и разработване на писмена работа. Тези два формата предполагат всеки един кандидат да има биологични знания, в които да направи зададените задачи. Комбинираният курс по биология е разработен спрямо изискванията за матура (държавен зрелостен изпит) и спрямо кандидатстудентските изпити в българските университети. За да се обхванат всички възможни формати и изпити се работи на по-широк конспект от теми.

Цели и задачи на обучението

Целта на курса е постигането на максимални знания по дисциплината. Задължително трябва да имате в предвид, че ако кандидатствате медицински специалности, резултатът от приемния изпит трябва да бъдат най-малко отличен. Голямата конкуренция създава максимални балове и със средни оценки не бихте постигнали желания успех. Именно поради тази причина основната задача на курсистите е постоянно да заучават и преговарят материала. Освен че всички теми ще бъдат разгледани възможно най-подробно в час, постигнатите знания ще бъдат оценени и където е необходимо трябва да бъдат допълнени.

Планирани резултати от курса

Тъй като изискванията на кандидатстудентските изпити са много високи, планираните резултати зависят от волята и желанията на всеки един курсист. При наличие на съвестна работа резултатите ще бъдат следните: 1.) ще постигнете отлични биологични знания; 2.) ще можете да разработвате писмени работи спрямо изискванията на университетите; 3.) ще решавате тестове безгрешно; 4.) ще умеете да излагате изчерпателно и аргументирано знанията си.

Процес на обучение

Учебният процес е разделен на работа в час и на домашна подготовка. Всички теми се преподават в час, като на всяко занимание се прави контрол върху научения материал от предхождащото занимание. На определени теми се правят обобщения и тестове, с които се преговарят последните теми общо. Домашната подготовка включва заучаване на отделните теми по биология, които се взимат последователно. Не се дават теми за домашна работа, такива се правят на място – в час.

Контрол на обучението

Дисциплината биология изисква осъществяването на максимален контрол, тъй като целта е постигането на възможно най-високо ниво на знания по предмета. Поради тази причина всяка седмица се правят контролни работи или тестове, за които са отделени определен брой часове. Този начин създава навик за заучаване и възможност за самоконтрол от страна на курсистите. От друга страна, въз основа на всички изпити преподавателите имат възможност да проследят развитието на всеки един курсист и да обсъждат техните евентуални пропуски.

Цени

Снимки

 

Подобни курсове за 12 клас

Google+