Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Курс по География – подготовка за СУ и др.

Курс по География – подготовка за СУ и др.
  • Продължителност Стандартен
  • Интензивност Стандартен
  • Хорариум 132.00 часа
  • Записване от 2009-05-01 до 2010-05-01
Описание на курса

Предназначение: Подготовка по География за кандидатстване с изпитен формат създаване на тема

Курсът по география е насочен към изпитния формат – разработване на тема, което изисква от кандидатите да знаят конкретни данни по различните теми. Освен че трябва да ги знаят, всеки курсист трябва да разполага и с актуални материали – данните да се отнасят за последните три години. В процеса на своята подготовка трябва да се използват и актуални географски карти и атласи, с помощта на които се формират правилни пространствени представи. В курса се дават план-тезиси, актуални данни за всяка тема и географски атласи за работа в домашни условия. От курсистите се изисква да изпълняват своите задължения и да идват подготвени на занимания.

Цели и задачи на обучението

Основната цел на курса е както получаването на знания по география, така и запознаването и спазването на препоръките, посочени в методическите указания. Основната задача е да се научите как се правят анализи и оценки и най-важното каква логика да се следва като се подреждат факти и доказателства за тенденциите в тяхното развитие.

Планирани резултати от курса

Планираните резултати са свързани с основното изискване за постигане на отлични оценки: формиране на умения за структуриране на логично изложение на съдържанието на темата, коректно използване на фактите, задълбочени анализи и вярно формулирани обобщения и изводи, завършеност на темата, добра езикова култура и правописна грамотност. Всички тези знания и умения трябва да бъдат изградени от всеки един курсист.

Процес на обучение

Методиката на курса е насочена към постепенно вземане на материала и постоянното му преговаряне. Целта е курсистите да учат по време на курса и да използват опита и знанията на преподавателите. По време на заниманията се правят преговор под формата на различни игри, с помощта на които часовете са по-забавни и материалът не изглежда сух и еднообразен. За някои теми се правят и тестове, с цел оценяване на постигнатите знания върху определена тематика.

Контрол на обучението

Всеки курсист разработва темите от по-широкия конспект до постигането на отлична оценка. Възможно е темата да бъде връщана няколко пъти, но това се прави, за да може курсистът са разбере изискванията за получаването на висок резултат. Всички теми и оценки от текущо оценяване се събират в досиета, които показват коя тема е добре обработена и коя има нужда от допълнителна подготовка. По този начин и самите преподаватели се насочват към съществуващите пропуски на групата.

Цени

Снимки

 

Подобни курсове за 12 клас

Google+