Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Математика за УАСГ

Математика за УАСГ
  • Продължителност Стандартен
  • Интензивност Стандартен
  • Хорариум 132.00 часа
Описание на курса

През годините традиционният конкурсен изпит по математика в УАСГ си е спечелил репутацията на най-тежкия приемен изпит по математика изобщо. Той изисква от кандидатите да докажат, че притежават необходимата база от знания и умения, които ще са им нужни и ще им помогнат в овладяването на сложните фундаментални и специализирани учебни дисциплини от областта на проектирането и изследването на конструкции.
Курсът по математика е с общо предназначение за кандидатстване в УАСГ, СУ и др., университети с по-специфични изисквания към кандидат-студентите.
Учебната програма е документ, който, абстрахирайки се от детайлите и подробностите, най-добре характеризира съдържанието на курса.

Цели и задачи на обучението

Обучението при нас е базирано на сериозни знания от областта на природните науки - математика и пр. Амбицията на кандидат-студентите е от изключително значение, тъй като тя предопределя и по-нататъшната им успеваемост в трудните години на следване и залага от самото начало предпоставките за постигане на високи стандарти в обучението.
Основните цели и задачи на обучението са разширяване и задълбочаване на знания и умения по задължителния конспект за кандидатстване, както и тяхното прилагане за решаване на задачи от изучаваните математически области.

Планирани резултати от курса

Всеки курсист трябва да овладее материала по математика от различните дялове(алгебра, геометрия и т.н.), заложени в учебната програма. Придобитите знания и умения по предмета дават възможност на кандидат-студентите да използват рационално различни методи и техники за решаване на задачи. Това се явява и една от основните функции за успех при кандидатстване в УАСГ, както и успешното му завършване.

Процес на обучение

Методиката обхваща последователно взимане на различни математически дялове, като постепенно материалът се надгражда, докато се достигне необходимото ниво за постигане на отличен резултат. Всеки курсист получава индивидуални материали спрямо определени пропуски за домашна работа, които осигуряват „отиграване” и „наваксване” на слабости, получени в учебния процес от средното образование. В учебния процес се залагат допълнително задачи за решаване, чрез което всеки курсист има възможност да разшири своите знания. В края на курса са заложени часове за решаване на възможно най-трудните задачи, с цел тренинг, както и няколко пробни изпити.

Контрол на обучението

Всеки курсист има възможност да прецени своите възможности чрез постоянния контрол от страна на преподавателя. Освен пробните изпити, всеки курсист знае къде трябва да наблегне и къде има пропуски. Материалите за домашна работа, от друга страна, дават възможност за самостоятелна работа и лична преценка на достигнатото ниво.

Цени

Снимки

 

Подобни курсове за 12 клас

Google+