Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Курс по Биология – подготовка за МУ и СУ

Курс по Биология – подготовка за МУ и СУ
  • Продължителност от 6 до 9 месечни
  • Интензивност Стандартен
  • Хорариум 132.00 часа
  • Записване от 2009-05-01 до 2010-05-01
Описание на курса

Програмата на курса обхваща всички теми от конспектите по биология на големите български университети. Най-общо тя е съставена въз основа на учебната програма, одобрена за 8, 9 и 10 клас на СОУ – задължителна подготовка. Тъй като между различните конспекти има известни разлики, в курса се работи по възможно най-широк списък от теми. По този начин ще получите биологични знания, с помощта на които можете да се явите навсякъде на изпит по биология.

Цели и задачи на обучението

Целта на кандидатстудентския курс по биология е получаването на максимални биологични знания. Това се осъществява чрез постепенното и последователно преподаване на темите и последващ контрол над учебния процес. Целта е материалът да се заучава по време на курса, поради което главната задача на курсистите е да идват ежеседмично подготвени за работа в час.

Планирани резултати от курса

След завършване на курса Вие ще умеете да: 1.) разработвате теми по биология в точна определена последователност, изисквани от съответния ВУЗ; 2.) разработвате писмена работа и да спазвате логичен ред и ясна структура; 3.) излагате изчерпателно и аргументирано знанията си, като наред с това, притежавате необходимата обща, биологична и езикова култура.

Процес на обучение

Програмата на курса обхваща определен брой теми, които се преподават от преподавател по биология. Тези теми не се диктуват, а се преподават. Важните неща се записват задължително. Всяко последващо занимание се прави контролна работа, с която курсистите сверяват получените знания през седмицата. редовно се правят и тестове, с цел заучаване на конкретни термини и факти.

Контрол на обучението

Всеки курс, включително и този по биология, включва в себе си постоянни изпити под формата на писмени разработки или тестове, в зависимост от своето предназначение. Кандидатстудентският курс по биология включва ежеседмично писане на теми и решаване на тестове. По този начин курсистите имат възможно да проверят своите знания, тъй като на момента преподавателите казват достигнатото ниво от знания. Всички теми и тестове се събират в досиета, анализът на които позволява да се проследи развитието на учебния процес при всеки един курсист.

Цени

Снимки

 

Подобни курсове за 12 клас

Google+