Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Български език за УНСС

Български език за УНСС
  • Продължителност Стандартен
  • Интензивност Стандартен
  • Хорариум 132.00 часа
Описание на курса

Да имаш възможността правилно да съставиш едно изречение - това е богатство!

Езиковата култура е нещо позабравено в последните години в нашето, така или иначе скромно на знания средно общообразователно училище. Това не е откритие, а е факт, който през последните години пречи на всеки завършил или завършващ ученик.

Въпросът какви грешки се допускат масово, защо се допускат, доколко са значими, какви познания трябва да има човек и от какви правила да се ръководи, ако иска да не ги допуска, е много сложен, той непрекъснато е във вниманието на езиковедите и е от изключително важно значение за представянето на всички ученици, кандидат-гимназисти или кандидат-студенти, както на изпитите, така и в живота.

Програмата за подготовка на курса по Български език за УНСС е изцяло съобразена с критериите на изпита за прием и кандидатстване в университетите с приемен изпит ТЕСТ.

Подготовката и процесът на обучение включват тематични лекционни занимания по Български език (езикова култура), практически тестови упражнения и постоянен текущ контрол на курсистите.

Цели и задачи на обучението

Целта на първия модул от курса по български език е учениците да получат основни познания за граматиката на съвременния български език, както и да натрупат лексика, свързана с общуването в семейна, обществена, професионална и учебна среда.

Към всеки урок са предвидени множество диалози, речник, граматически упражнения и задачи за слушане и разбиране.

В процеса на работа подготовката покрива нивата за кандидатстване в УНСС и задължителната МАТУРА.

Планирани резултати от курса

Процес на обучение

Примерните (пробни) изпити за УНСС и МАТУРА по Български език и Литература са основен елемент на подготовката. По съдържание и формат те съвпадат изцяло с реалните изпити за УНСС и МАТУРА. Оценката от примерните изпити по време на обучението на учениците, са надежден показател за реалната оценка, която те биха получили в дадения момент.

Анализът на резултатите от тестовете и рецензията на преподавателя ще покажат вашите слаби места и ще ви насочат върху какво да съсредоточите своите усилия.

Контрол на обучението

Преподаватели – Всички те са с дългогодишна практика във воденето на курсове за подготовка за УНСС, матура и кандидат-студентски курсове.

Всички теоретични материали необходими за подготовката за УНСС и МАТУРА се разглеждат и коментират, както по време на курса, така и за домашна работа. По време на часовете, нашите преподаватели ще работят с вас по всички теми включени в изпита за УНСС и МАТУРАТА.

Цени

 2014
Цени в лева
Такси за курсовете по Математика за 6 клас
Целогодишен курс по
Математика
6 клас
(9 месеца)
Първи вариант:
3 вноски х 240 лева
Втори вариант:
2 вноски х 350 лева

Други варианти и допълнителни услуги по Математика за шести клас!

 2014
Цени в лева
Такси за курсовете по Математика за 6 клас
Индивидуално обучение
2 уч. часа/седмица
Първи вариант:
160 лева на месец
Втори вариант:
450 лева за 3 месеца
Комбиниран курс
Математика и (БЕЛ) за 6 клас
(9 месеца) 
Първи вариант:
3 вноски х 420 лева
Втори вариант:
2 вноски х 700 лева

Срокове за плащане:

Първа вноска: при записване
Втора вноска: два месеца след стартиране на курсовете
Трета вноска: два месеца след втората вноска

2014 Начални дати
(курсовете стартират паралелно с учебната година в училище)
Септември Октомври Ноември Декември Януари Февруари Март Април Май
 20 27 04 11 19
26
01 08 15
22
29 06 13
20 27 -
14
21
28
05 12
19
26
17    * Крайният срок за записване е до попълване на местата.

Снимки

 

Google+