Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Комбиниран курс по Литература за Mатура и УНСС

Комбиниран курс по Литература за Mатура и УНСС
  • Продължителност от 6 до 9 месечни
  • Интензивност Стандартен
  • Хорариум 132.00 часа
  • Записване от 2009-05-01 до 2009-09-18
Описание на курса

Предназначение: Подготовка за литературната част в матурата и за модул 3 от ЕПИ - УНСС
Зрелостните изпити и ЕПИ форматът в УНСС са близки изпити, които могат да бъдат комбинирани в един курс. Тук става дума само за литературната част от матурата и за специалната част – модул 3 „Български език и литература”. Въпреки че в УНСС се води по този начин, в този трети модул има само литературни въпроси. Отново се работи по обща програма, като се цели изграждането на умения спрямо двата изпита.

Цели и задачи на обучението

Целта на курса е са съчетае учебното съдържание по литература съобразно двата изпитни формата. Освен тестови вариант, тук ще работите и над задача 41 от матурата, т. е. трябва да създавате аргументативен текст. Основната задача е да познавате отлично авторите и техните произведения, да можете да тълкувате основните проблеми в тях и да можете да интерпретирате своите мисли и съждения. Задължително трябва да познавате как се организира художествената реч, за да можете да създавате синтезиран текст.

Планирани резултати от курса

След курса, Вие ще можете да разбирате българската художествена литература; да познавате авторите и техните творби, както и свързаните в тях процеси и проблеми; ще притежавате знания за строежа на дадено литературно произведение; ще можете да създавате синтезиран текст, интерпретирайки художествения смисъл на конкретен литературен текст.

Процес на обучение

Всеки автор се преподава последователно, като спрямо заложените проблеми и процеси в неговите произведения се анализират спрямо формата на изпита. След всеки автор се правят тестове, докато не се достигне до оптимални резултати. Домашните задачи са свързани със създаването на синтезиран текст, интерпретирайки художествения смисъл на конкретен литературен текст от преподавания автор.

Контрол на обучението

Тестовете, които се правят в час, дават максимален контрол над обучението. Задължително тези тестове се обсъждат с групата, като по този начин всеки курсист има възможност да разбере къде е допуснал грешка. Целта е курсът да надгражда материала и да създаде умения за бързо решаване на тестове.

Цени

Снимки

 

Google+