Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Комбиниран курс по География

Комбиниран курс по География
  • Продължителност от 6 до 9 месечни
  • Интензивност Стандартен
  • Хорариум 132.00 часа
  • Записване от 2009-05-01 до 2009-09-11
Описание на курса

Изпитите по География в българските университети обхващат материала от География на България. В курса са заложени всички теми, които се дават на тези изпити, като се отчетени разликите между програмите на съответните ВУЗ-ове. По време на заниманията последователно се взимат всички теми, като се набляга на различните формати (тема или тест). Всяка седмица се правят тестове и се задават теми за домашна задача. Важна особеност на географията е спазването на определени методически указания, както и последователност, с помощта на която не се забравят важни факти и данни.

Цели и задачи на обучението

Географията е един от най-интересните предмети, с които можете да кандидатствате. Основната цел на курса е да съчетава различните формати и спрямо тях да се надгради материала по дисциплината. Разработването на теми изисква изграждането на последователна структура, а тестовата форма – постигане на знания за конкретни обекти, местности и т. н. Задачата на курсистите е да могат да се справят с различните изпитни формати спрямо един и същи материал. Това става с много упражнения и перманентна подготовка.

Планирани резултати от курса

Резултатите, които трябва да постигнете са следните: 1.) Вие трябва да познавате материала по география на България в детайли; 2.) ще правите тестове постоянно върху всяка тематика; 3.) ще можете да структурирате план-тезиси; 4.) ще се научите да развивате теми на основата на план-тезиси; 5.) ще можете да развивате теми спрямо зададена географска тема и да тълкувате различни данни и факти; 6.) ще можете да формулирате изводи и да правите обобщения.

Процес на обучение

Програмата на курса включва по-широк конспект от теми, които се преподават с помощта на географска карта и план-тезиси. Всяка седмица курсистите имат домашни задачи, като на следващото занимание имат тест върху взетата тема. Постоянно се правят тестове и пробни изпити. Редовно се правят преговори с цел връзка между различните теми. Голямо внимание се обръща на детайлите, тъй като един тест по география съдържа много данни, които трябва да се знаят.

Контрол на обучението

За всеки курсист се попълва досие, в което са включени всички направени тестове и теми. Материалът, върху който оценката не е отлична, се отработва с допълнителни тестове и материали за домашна работа. По този начин всеки курсист знае коя тематика не е заучена и има възможност да попълни своите пропуски.

Цени

Снимки

 

Google+