Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Комбиниран курс по История

Комбиниран курс по История
  • Продължителност Стандартен
  • Интензивност Стандартен
Описание на курса

Кандидатстудентските изпити по история обхващат История на България от нейното създаване до Втората световна война. С помощта на този курс, Вие ще минете през всяка една историческа епоха и през всеки тематичен кръг, като работите по максимално широк конспект от теми. Освен тестови формат на изпит, с този курс Вие ще се подготвите и развиване на тема по даден исторически проблем. Тук ще се научите как да структурирате текст на дадена историческа тема и как да докажете своите тези с исторически факти.

Цели и задачи на обучението

Целта на курса е последователно и задълбочено да се разгледат основните проблеми, които са обединени в тематични кръгове и се отнасят до развитието на българската държава и на българското общество във времето от края на VII до средата на XX в. Освен постигане на знания и умение, като първа и основна задача се залага Вашата правилна ориентация в различните формати. По време на курса ще имате възможност да структурирате текст на дадена историческа тема и да решавате тестове на съответния период.

Планирани резултати от курса

Резултатите се свързват с изискваните знания по история, а именно: 1.) ще усвоите задължителния учебен материал по проблемите, заложени в програмата на курса; 2.) ще използвате тестова форма за проверка на знанията; 3.) ще се научите да развивате теми на основата на план-тезиси; 4.) ще можете да структурирате текстове спрямо определен исторически момент, като ясно формулирате увод, изложение и заключение на темата.

Процес на обучение

Основните исторически проблеми за развитието на българската държава от края на VII до средата на XX в. се преподават чрез подробни план-тезиси, разделени спрямо отделни тематични кръгове. За всеки подобен кръг се предоставят и исторически извори, материали за самоподготовка (исторически атласи и библиография). От курсистите се изисква да развият текст по зададена тема, свързана с преподавания тематичен кръг. След неговото заучаване, се правят тестове, с цел отиграване и проверка на знанията. На всеки исторически период (Средновековие, Възраждане и Нова история) се прави преговор и пробни изпити (писане на текст и тестове).

Контрол на обучението

Всеки курсист, записал се на курс по история, ще има възможност да учи постоянно, тъй като всяка седмица се задават домашни задачи и съответно исторически материал, който трябва да се научи за следващата седмица. Освен всички материали като план-тезиси, подробна хронология и атласи, курсистите ще трябва да се потрудят, за да получат знания. Нашите преподаватели ще ги мотивират и ще работят с тях, но задължително е необходимо и обратната връзка – курсистите да работят, тъй като историята е един от най-трудните изпитни предмети и изисква повече време и търпение.

Цени

Снимки

 

Google+