Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Комбиниран курс по Химия за матура и кандидатстване

Комбиниран курс по Химия за матура и кандидатстване
  • Продължителност от 6 до 9 месечни
  • Интензивност Стандартен
  • Хорариум 132.00 часа
  • Записване от 2009-05-01 до 2009-09-11
Описание на курса

Комбинираният курс по Химия включва учебния материал от 7 до 12 клас включително. Тъй като изпитите, към които е насочен този курс, имат различни формати, подготовката обхваща възможно най-широк набор от теми и задачи. По-малката част от курса е теоретичен обзор и преговор на заложения материал. Повече часове са определени за задачи, тъй като в тях има и теория. Не е възможно да се решават задачи по химия без теоретични познания. Основна особеност, която се спазва, е последователността и начинът на изписване на типови задачи, които се дават на кандидатстудентските изпити.

Цели и задачи на обучението

Целта на курса е подготовка за матура и за кандидатстване медицински специалности. Именно поради тази причина курсът е по-скоро практически, с решаване на повече задачи и примери. Задача на курсистите е редовно да се подготвят за следващо занимание и да решават домашните си задания. Всяка една задача следва да бъде решена и пререшена няколко пъти за постигане на максимални резултати.

Планирани резултати от курса

Планираните резултати са следните: 1.) ще разбирате и осмисляте учебния материал; 2.) ще имате задълбочени знания по химия, както и умения да ги прилагате при решаване на конкретните задачи; 3.) ще имате отлична химична култура. Най-важният резултат е да можете да решавате задачи самостоятелно, което е предпоставка за получените знания и умения.

Процес на обучение

За да достигнете висока химична култура, Вие трябва да знаете теоретичните постулати по органична и неорганична химия. С тях започват заниманията. Материали за самоподготовка не се предоставят, тъй като принципът е да се учи посредством надграждащ принцип. На заниманията се предоставят основните и най-важни теми, както и допълнителна литература. Всяка седмица са заложени контролни и тестове. Задачите се решават с преподавателя, като се спазва последователност и начин на изписване. Дават се типови задачи за самостоятелна работа.

Контрол на обучението

Контролът над учебния процес се осъществява чрез ежеседмичните контролни работи и самостоятелните домашни работи. За да започнете не само да учите химия, но и да разбирате всички връзки и зависимости, Вие трябва да работите упорито. Всички тестове и задачи от контролни работи се събират в досиета, за всеки курсист отделно. Към края на курса всеки от тях трябва да постигне планираните резултати от курса.

Цени

Снимки

 

Google+