Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Курс по География – подготовка за тестови изпити

Курс по География – подготовка за тестови изпити
  • Продължителност от 6 до 9 месечни
  • Интензивност Стандартен
  • Хорариум 132.00 часа
  • Записване от 2009-05-01 до 2010-05-01
Описание на курса

Предназначение: Подготовка кандидатстудентски изпити под формата на тест (УНСС, СА „Д. Ценов” Свищов и др.)

В повечето висши учебни заведения изпитът по география е под формата на тест. Въпреки че курсистите обикновено подценяват този вид изпит, тестът съдържа затворени въпроси, чиито отговори трябва да се знаят. Именно поради тази причина курсът, който е насочен към тестови формат, трябва задължително да включва занимания по география и тяхното преговаряне с цел запомняне. Изграждането на правилна пространствена представа, от друга страна, се създава чрез използването на географски карти и принадлежности. Ученето по тази дисциплина не може да бъде правилно, ако това не се прави чрез подобни допълнителни материали.

Цели и задачи на обучението

Основната цел е последователното взимане и заучаване на материала по география на България, който е включен в програмите на ВУЗ-овете с изпит тест. Целта е всяка тема да бъде до съвършенство от-тренирана, което е предпоставка за постигане на високи резултати. Тъй като форматът в повечето случаи е затворен тест, за домашна работа се дават рядко подобни задачи. Курсистите имат за задача да прочетат и научат взетата тема. Понякога се организират игри, с цел откриване на най-актуални данни и създаване на индивидуален тест, който да затрудни колегите.

Планирани резултати от курса

Резултатите са следните: 1.) постигане на отлични познания по фактологическия материал, заложен в учебната програма по География на България; 2.) постигане на отлични знания и умения за познаване на явленията и процесите, които са предмет на анализ и оценка; 3.) познаване на конкретни детайли от дисциплината. Всички тези знания и умения трябва да могат да се прилагат за време, тъй като някои изпитни формати са за време.

Процес на обучение

Всяка тема от програмата на курса се преподава от преподавател по география. Това не означава, че тя се диктува. Напротив – тя се преподава на картата на България. След това всеки курсист има достатъчно време, за да научи всичко чуто, за да може да го възпроизведе на тест. Всяка седмица се правят тестове, с помощта на които се изгражда досие за всеки курсист. Материята, която не е достатъчно добре отработена се допълва с тестове, като по този начин се създава самоконтрол и навик за учене. Целта е свикване с тестовете и намаляване времето на тяхното решаване.

Контрол на обучението

Всички тестове, направени от даден курсист, могат да бъдат предоставени на заинтересованите страни. Тъй като географията съдържа много данни и факти, те постоянно се преговарят, с цел постигане на високи резултати. Всеки тест се обсъжда на занимания, което създава възможност за предотвратяване на евентуални заблуди и грешки.

Цени

Снимки

 

Google+