Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Курс по Английски език за кандидат-студенти

Курс по Английски език за кандидат-студенти
  • Продължителност Стандартен
  • Интензивност Стандартен
  • Хорариум 132.00 часа
  • Записване от 2009-05-01 до 2009-09-11
Описание на курса

Кандидатстудентският курс по английски език комбинира в своята програма различните формати от изпитите на големите български университети. С негова помощ ще се подготвите за кандидатстване спрямо изискваните от Вас диктовки, съчинения, упражнения и тестове. За записване се изисква попълване на входящ тест за определяне на нивото. Минималното ниво на владеене е Intermediate. Родина не записва кандидати с по-ниска степен на владеене за този курс.

Цели и задачи на обучението

Целта е основата, която я има всеки един курсист, да бъде надградена спрямо изпитните формати на кандидатстудентските изпити. С други думи, основната цел е усъвършенстване на езиковите умения и знания на кандидатите, за да могат да покрият изискванията на приемните изпити по английски език в големите български университети. Задачите на всеки курсист след завършване на курса са следните: 1.) да разбира обширни изложения, дори и когато не са структурирани ясно; 2.) да разбира специфични текстове; 3.) да може да изразява идеите си в ясен и добре структуриран текст, т. е. може да пише по сложни теми; 4.) не на последно място, да може да решава тестове за кратко време. Получените знания са полезни и при подготовката за изпитите в чуждестранни университети (TOEFL, SAT, CAE, CPE).

Планирани резултати от курса

Резултатите могат да се представят чрез отделните изпитни елементи: 1.) курсистите трябва да владеят граматиката до съвършенство; 2.) курсистите трябва да могат да разбират оригинална английска реч при слушане и четене; 3. ) курсистите трябва да могат да създават оригинален текст на английски език, както и да възпроизвеждат правилно диктуван такъв; 4.) всеки курсист трябва да достигне до ниво Advance на владеене на английски език спрямо общата европейска езикова рамка.

Процес на обучение

Курсът за кандидат-студенти започва с преговор на цялата граматика, което означава, че се правят тестове за отработване на правилата. Чрез тях преподавателите имат възможност да преценят коя материя е трудна и неразбрана. Това създава обратна връзка – материалът се обработва отново, докато не се постигнат отлични резултати. По същия начин се работи и с останалите елементи – съчинения и диктовка. Задължително се работи с упражнения за разбиране на оригинална английска реч, с цел придобиването на навик.

Контрол на обучението

Ежеседмично се задават домашни работи, които следват работата в час. При нужда се задават различни домашни задания, в зависимост от различните пропуски на курсистите. На всяко занимание след овладяването на граматиката, се правят диктовки, което създава тренинг за намаляване на времето за реакция. Всички изпитни материали се събират в отделни досиета, като редовно се анализират с цел откриване на евентуални пропуски от страна на даден курсист.

Цени

Снимки

 

Google+