Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Курс по Математика за 6 клас

Курс по Математика за 6 клас
  • Продължителност Стандартен
  • Начало от 20.09 до 17.05
  • Интензивност Стандартен
  • Хорариум 120.00 часа
  • Цена 180.00
Описание на курса

Курсът по математика за 6 клас е насочен към деца, които искат да започнат по-рано своята подготовка за кандидатства след 7 клас и се чувстват недостатъчно подготвени от досегашното си обучение. Курсът включва целия материал, обявен в задължителната подготовка по предмета от МОН.

Цели и задачи на обучението

Целта на курса е постигане на стабилна математическа основа, която да надгражда заложеният материал за 6 клас. Основните задачи са създаване на логическо мислене, изглаждане на пропуски и повишаване на математическите компетентности. Задача към курсистите е усъвършенстване на знанията и уменията до достигане на максимални резултати.

Планирани резултати от курса

Всеки курсист трябва:
1.) да усвои действието степенуване и на операциите с рационални числа, свойства;
2.) да познава равнинните фигури и пространствени тела, да пресмята обеми и лица;
3.) усвои операции с многочлени;
4.) умее да прилага знанията си практически;
5.) да прилага логически своите знания на базата на конкретно учебно съдържание.

Процес на обучение

Курсът започва с основен преговор на материала от 5 клас, като постепенно се навлиза в математиката за 6 клас. Всяко занимание се правят тестове, решават се задачи с преподавателя, задават се домашни работи. Индивидуално и групово децата решават задачи с преподавателя, който наблюдава развитието на всяко дете. Усъвършенстването на знанията става чрез много задачи, упражнения и логическо мислене.

Контрол на обучението

Учебният процес се контролира чрез постоянни контролни работи в час, тестове и логически задачи. Ежеседмично се задават домашни работи, чието изпълнение, наред с резултатите от работа в час, се записват в досиета за всеки курсист по отделно. Преподавателите имат възможност да проследят развитието на всяко дете и когато е необходимо да зададат допълнителни материали. Ако се налага, се организира родителска среща, на която се обсъждат проблемите на групата и на индивидуално ниво.

Цени

Снимки

 

Google+