Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Математика за МАТУРА

Математика за МАТУРА
  • Продължителност от 6 до 9 месечни
  • Интензивност Стандартен
  • Записване от 2009-04-16 до 2010-04-16
Описание на курса

Като предмет Математиката не е сред най-любимите на бъдещите зрелостници, но неговият избор отваря много врати пред тях. Плюсовете при избор на Математика като матуритетна дисциплина са, че след положен изпит всеки кандидат-студент може да се възползва от правото си да подаде документи с оценката си от матурата. Другият плюс е близкият формат до входящите изпити в УНСС. Записвайки се на курс по Математика за Матура, всеки курсист ще покрие необходимия материал както за зрелостния изпит, така и за формата ЕПИ в УНСС. Курсът осигурява преглед на учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по Математика. Разглеждат се основните насоки за решаване на задачи и различни тестови варианти от ДЗИ. Този тип курс е разработен изцяло по модела на МОН и е съобразен с допустимостта на държавния зрелостен изпит.

Цели и задачи на обучението

Основната цел на курса е получаването на висока оценка на матура по математика. Методиката на работа осигурява надграждащи елементи върху вземания материал, което дава възможност за подготовка за тестови формат на изпити.

Планирани резултати от курса

Основният резултат от курса за матура е постигането на висока оценка от зрелостния изпит. Всеки курсист, избрал този вид курс, трябва да може да издържи изпита по основи на математиката в ЕПИ формата за УНСС (модул 2). При по-задълбочена подготовка е възможен и избор на модул 3 – Математика.

Процес на обучение

Курсът преминава през математическия материал по алгебра, комбинаторика, вероятности и статистика, геометрия, които са оценяваните компетентности според заложената учебно-изпитна програма на МОН. Всеки раздел задълбочава уменията на курсистите, като се набляга на различните тестови модели на решение за време.

Контрол на обучението

В процеса на обучение са заложени няколко пробни матури, с помощта на които всеки курсист има възможност да направи своята самооценка на постигнатите знания. Освен този вид обобщени изпити, всяко занимание се решават различни тестови варианти, което дава възможност за получаване на бърза реакция при задаване на типови задачи. На всеки курсист се предоставят допълнителни материали за самоподготовка, които са подбрани спрямо неговото развитие и показваните резултати на редовните занимания.

Цени

Снимки

 

Подобни курсове за матура

Google+