Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Престижна кръгла маса и научни постижения в ЮЗУ „Неофит Рилски”

1
2
3
4


Дарик радио съобщи, че ЮЗУ „Неофит Рилски” в Благоевград и Американският университет в града са сред инициаторите на откритата от еврокомисарят Кристалина Георгиева кръгла маса под надслов "Гражданската сигурност - трети стълб на сектора за сигурност в Република България". Форумът е иницииран от Центъра за изследване на асиметричните рискове и заплахи за сигурността в Югоизточна Европа и черноморския регион., ЮЗУ "Неофит Рилски" и АУБ. "В страната ни има 360 000 наркозависими лица, като 30 000 от тях са на хероин. Само за година на територията на Югозападна България и специално в Петричко са конфискувани 17 тона канабис", заяви от трибуната председателят на неправителствената организация ген. Стоимен Стоименов. Той изнесе данни и за нарастващата прогресивно организирана престъпност - въоръжени грабежи, измами, сексуални посегателства над жени и деца. В кръглата маса лектори са преподаватели от Югозападния университет „Неофит Рилски", Американският университет в България, действащи антимафиоти и представители на държавната и местната власт в Пиринско. Гости на форума са ректорите на двете висши училища в Благоевград проф. Иван Мирчев, Дейвид Хюуайлър, областният управител Валери Смиленов, общинският председател Костадин Хаджигаев, административните ръководители на прокуратура, следствие и полицейски служби. Една от водещите други новини около ЮЗУ е защитата ва дисертацията на доцент д-р Д. Тодорина. На основание на разработения дисертационен труд "Технологичен модел за изграждане на компетентности у бъдещите учители за идентификация и развитие на надарени деца", Президиумът на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет присъди научна степен "Доктор на педагогическите науки" на доц. д-р Добринка Тодорина, зам.-декан на Факултета по педагогика при ЮЗУ "Неофит Рилски". В докторската си дисертация доц. дпн Д. Тодорина анализира фундаменталния проблем за развитието на "златните деца на обществото", който заема важно място в европейското и националното образователно пространство. Доц. дпн Тодорина е автор на над 120 научни публикации - 10 монографии (7 от които самостоятелни), участва в 10 учебника и учебни помагала, има научни статии в централния печат и в сборници, няколко от които в чужбина. Издала е и четири поетични книги. Доктор по педагогика (1992), доцент (1996). Разработва редица лекционни курсове за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в различни педагогически специалности. Автор е на нормативни документи в Министерството на образованието, младежта и науката (ръководство за екипна организация на учебната дейност в началните класове, участва в експертна група за създаването на Национална програма за работа с деца с изявени дарби). Научен ръководител е на трима докторанти, двама от които успешно защитават докторат по Теория на възпитанието и дидактика. Под нейно ръководство разработват дипломни работи около 200 дипломанти (от ОКС "бакалавър" и "магистър"). Ръководи създаването на първата магистърска програма в у нас "Педагогика за надарени деца", участва или ръководи няколко научно-изследователски проекти, а в момента е ръководител на спечеления към МОМН тригодишен проект "Предпоставки за ефективност на интерактивните методи във висшето образование". Член е на АС, официален експерт в Националната агенция за оценяване и акредитация. Член е на Съюза на учените в България, както и на ръководството на Лабораторията по дидактика, психология и управление на висшето образование към ЮЗУ "Неофит Рилски". Зам.-декан на ФП (1991-2000) и през последния мандат (2007), носител на Почетния знак (2001 г.) и Почетния плакет (2006 г.) на ЮЗУ "Н. Рилски". От щаб-квартирата на НАТО в Брюксел, Белгия пък се завърна благоевградчанката Лора Цонева, студентка от Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", която бе една от десетте наградени в националния конкурс за есе на английски език на тема "Новата стратегическа концепция на НАТО: пътят напред". Посещението на десетимата студенти и ученици и техния ръководител - доц. д-р Камен Лозев, бе по покана на дирекция "Публична дипломация" на Алианса. Първия ден след пристигането ни бе посветен на забележителностите на града, а следващия прекарахме в Главната квартира на НАТО, където участвахме в серия брифинги, каза Л. Цонева. Тя уточни също, че младите българи са били запознати с дневния ред на Алианса, неговите операции и мисии, партньорства и стажантски програми, а в Постоянната делегация на България в НАТО са били приветствани от посланик Тодор Чуров и военния представител на България генерал Пехливанов.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+