Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

УНСС подписа договор с китайски университет и още новини от българското образование

1
2
3
4


Договор за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Университета по икономика и право - Цжуннан, Китай, подписаха вчера техните ректори проф. д-р Борислав Борисов и проф. д.ю.н. Уу Хандун. Документът предвижда обмен на преподаватели и студенти от двете висши училища, съвместни международни научни прояви, участие в проекти и др. В китайския Университет по икономика и право, създаден през 1948 г., в момента се обучават 27 хиляди студенти и 2300 докторанти в професионалните направления икономика, мениджмънт и право. Сред 300-те хиляди негови възпитаници са много министри, банкери, бизнесмени. Университетът е един от 74-те в страната (от общо 1600 с 260 милиона студенти), който се ползва със специално внимание от страна на китайското правителство. Ректорът на китайското висше училище изнесе и лекция на тема: "Минало, настояще и бъдеще на интелектуалната собственост в Китай". Пред студенти и специалисти, в конферентната зала на Центъра по интелектуална собственост на УНСС, проф. Уу Хандун очерта някои основни направления в националната политика на страната си, законодателните инициативи в областта на интелектуалната собственост, международните позиции на държавата, определяна сега като "фабрика на света", и задачите по превръщането и в т. нар. иновативна държава. Процентът на приетите патенти за м. г. я поставят на трето място сред световните сили (след САЩ и Япония), на пето място по показател международни патенти, а през последните 7 години страната неизменно е заемала първа позиция по брой на регистрирани търговски марки (800 хиляди за 2009 г. с тенденция т. г. да надхвърлят 1 милион). Същевременно сред световно признатите 500 марки само 17 от тях са китайски, при това те не са сред първите петдесет - показател, по който голямата азиатска държава отстъпва съществено на САЩ, както и на Япония, Англия, Германия, Швейцария. Китайската система за интелектуална собственост трябва бързо и решително да реагира на най-новите технологии (дигитални, биологични продукти, интернет), защото живеем в епоха на интелектуална промишленост и трябва да стимулираме новите отрасли, посочи лекторът. Проф. Уу Хандун е и председател на Асоциацията по право на интелектуалната собственост в Китай, вицепрезидент на Асоциацията по гражданско право, зам.-директор на Комитета за управление на юридическото образование към китайското образователно министерство и т. н. През 2009 г. той е определен като един от десетте най-влиятелни личности в сферата на интелектуалната собственост за 2008 г. и е сред 50-те най-влиятелни личности в сферата на интелектуалната собственост за 2009 г., според водещото списание Managinig IP. От УНСС съобщават и за провеждането на интересен конкурс. Студентско сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО" и катедра „Политология" при УНСС във връзка със събитията по честването на 20-годишния й юбилей обявяват конкурс за есе на тема „Мисията на политолога". Студентите могат да разработят есетата си върху следните подзаглавия, които не ги ограничават - „Политологът между кариерата и каузата", „Да управляваш означава да избираш по-малката от двете злини" и „Политологичната реализация през погледа на младите". Изисквания към кандидатите: да са студенти по специалност „Политология" или от направление „Политически науки". Изискванията към есето са да бъде на български език до 5 стандартни печатни страници и да се предаде до 22 октомври, 17.00 ч. Необходимите документи за участие в конкурса са есе, автобиография и удостоверение от учебното заведение за текущия статус. Адрес за подаване на документите: „ЕГО ПОЛИТИКО", 1700 София, Студентски град, „Хр. Ботев", УНСС - кабинет 3087, за конкурса. Или на office@egopolitico.org. Най-добрите есета ще бъдат наградени, подчертаха от ръководството на Университета за национално и световно стопанство. От БАН дойде интересната новина, че в рамките на сключения договор за сътрудничество между Института по Физика на твърдото тяло – БАН и Университета в Любляна, финансиран от Националния фонд “Научни изследвания” по програмата за сътрудничество България – Словения, бяха осъществени съвместни изследвания със словенския докторант Янес Иван Павлич в лаборатория „Течни кристали“. В периода 1990 - 1998 г. тя бе част от българо-френската лаборатория «Везикли и мембрани» и разполага с модерно оборудване за стробоскопична видео-микроскопия, което дава възможност за работа на високо професионално ниво. Сътрудниците в нея имат богат опит в областта на физиката на течните кристали и мембрани. В продължение на 7 месеца Янес Павлич работи с тях под ръководството на доц. д-р Марин Митов. Доц. Митов бе назначен за негов научен ръководител от българска страна с решение на Сената на словенския университет. Получените резултати са актуални и представляват интерес за физиката и биологията на взаимодействието между протеини и мембрани. Те са включени в докторската дисертация на докторанта, която ще бъде защитена пред международно жури, определено от Университета в Любляна. От БАН дойде новината и за престижна международна научна конференция с българско участие. На 23 и 24 септември Загреб беше домакин на VІІІ международна научна конференция „Хървати и българи през вековете”. Плодотворните научни контакти между учените-хуманитаристи от Българската академия на науките и Хърватската академия на науките и изкуствата, поддържани в рамките на едноименния научен проект, вече имат собствена история и традиция. На проведените досега седем научни форума в София, Загреб, Дубровник и Задар историци, културолози, изкуствоведи и филолози от България и Хърватия споделяха плодовете на своя изследователски труд в архивохранилищата и библиотеките на двете страни, а публикуваните сборници с доклади вече представляват солидна основа за написването на една пълна и обективна история на българо-хърватските взаимоотношения през вековете. Заседанията на научния форум протекоха в залата на обновената библиотека на Хърватската академия на науките и изкуствата при голям интерес от страна на научната общност и медиите. Приветствия поднесоха академик Йосип Братулич, проф. д.и.н. Анте Гулин, директор на Отдела за исторически науки при Хърватската академия и домакин на конференцията, културният аташе на българското посолство г-н Пламен Даскалов и проф. д.и.н. Светлозар Елдъров от Института по балканистика при БАН, ръководител на българската научна делегация. Учените от двете страни изнесоха 19 доклада, които засегнаха широк кръг проблеми от взаимоотношенията на двата народа от Ранното средновековие до нашето съвремие.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+