Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Българо-индийски форум с участието на Софийския университет

1
2
3
4


На 14 и 15 юни 2010 г. в София се проведе Четвъртата сесия на българо-индийския форум по информационни и комуникационни технологии. Форумът се съпредседателстваше от заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов и от индийският заместник-министър на информационните технологии Ракеш Сингх, който ръководи индийската делегация на официално посещение в Софийски университет „Св. Климент Охридски” – на 15 юни между 10:00 и 12:00 часа. Във фокуса на вниманието по време на форума бяха поставени сътрудничеството в информационната сигурност, създаването и управлението на високотехнологични паркове и съвместни научни разработки. Двете делегации още обсъдиха националните политики в сферата на информационните технологии и съобщенията. Индийската страна проявява силен интерес към привличане на бизнеса в работата на Форума с цел насърчаване на преките контакти между компаниите на двете страни.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+