Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

От днес българските студенти могат да кандидатстват за европейски стипендии и награди

1
2
3
4
5


Европейското висше образование традиционно бива подпомагано по различни програми на ЕС, включително в нашата страна, като подобна помощ е от особено важно значение в условията на глобална икономическа криза. Днес точно в полунощ официално стартира кандидатстването за европейски стипендии и награди за летния семестър на учебната 2011/2012 г, съобщават медии като Дарик радио и вестник „Струма”. Цялата насочена към българските студенти кампания ще продължи 35 дни, което ще даде възможност и достатъчно време на всички да успеят с подаването на документите си, твърдят организаторите на инициативата. Според изданието „Струма”, основните изисквания към учещите в родните висши учебни заведения са да са в редовна форма на обучение, без значение дали в бакалавърска или магистърска специалност и да имат успех минимум 4.00, както и да нямат проблеми с присъствието на лекции и упражнения.

 

Размерът на европейските стипендии е 120 лева на месец, а наградата е 200 лв., отпускат се за 5 месеца, зависят само от резултатите от обучението, посочват още от същото благоевградско издание, конкретно приканвайки студентите на ЮЗУ “Н. Рилски” да проявят активен интерес към инициативата. Посочва се, че и при кандидатстване не е необходимо да бъдат прилагани специални допълнителни документи за финансовото състояние на семейството. Председателят на комисията за прием на заявки за парите към ЮЗУ - Мая Гошева е заявила пред журналистите и че класирането традиционно се прави по специалности, по низходящ ред на успеха на кандидатите, а класацията за награди се извършва на факултетно ниво.

 

Кандидатстващите за европейски стипендии и награди у нас може да са и чуждестранни студенти. Всички започват кандидатстването си с надлежното попълване на онлайн формуляр по образец, който може да се намери на сайта на страницата на програмата, изготвена от МОМН. Като цяло проектът “Студентски стипендии и награди”- първа фаза е съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Студентите от първи курс прилагат към документите си и уверение за успеха си от първия семестър, а останалите - от предходните два семестъра. Специално за ЮЗУ изискваната документация се приема в сградата на Първи учебен корпус в зала 114 А всеки работен ден до 16 часа, като срокът изтича на 7 май, информира още регионалното издание „Струма”.

 

На сайта на полезната европейска инициатива са изведени също така следните срокове във връзка с кандидатстването за субсидиите. Въвеждането на разпределението на стипендиите и наградите в интернет страницата на програмата по висши училища и специалности ще започне от 2 май. Край на подаване на заявленията за кандидатстване от студентите за стипендии и награди във висшите училища, според работното време на висшето училище - 11 май. Краен срок за потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри - 15 май. Срок за подаване на възражения от студентите на място във висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри -16-19 май. Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища - 19 май. Публикуване на класирането за стипендии и награди в интернет страницата на проекта и по висши училища - 20 май, неделя. Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване - 21-23 май. Краен срок за висшите училища за подаване в МОМН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендии и награди - 30 май 2012 г. Проверка на рамковите формуляри и изготвяне на платежни документи -от 2 юни и преводи от МОМН към висшите училища на средствата за стипендии и награди  - след 6 юни 2012 г., сряда, посочват още на страницата изготвена от българското просветно министерство.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+