Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Станаха ясни резултатите от рейтинга на университетските специалности у нас

1
2
3
4
5


Системата на висшето образование в България днес се сдоби със своя най-нов представителен и официален рейтинг изготвен съвместно от експертите на МОМН и специалистите от института "Отворено общество", съобщава вестник „Дневник”. Резултатите от него бяха представени тази сутрин на специална съвместна пресконференция с участието на представители на тези две институции. От официалните данни, които са в основата на въпросната класация, стана ясно, че Софийският университет "Св. Климент Охридски" за пореден път се представя най-добре по отношение на отделните специалности и направления сред висшите учебни заведения у нас.

 

Основният критерий, по който се измерва рейтинга на българските ВУЗ-ове, е професионалната реализация и възможностите, които предоставя дипломата за висше образование на вече завършилите студенти. Общо специалистите в сферата на просветата изграждат мнението си на базата на 49 индикатора от областта на образователния процес, академичния престиж и имидж, връзките с трудовия пазар, специфичните характеристики на учебната среда и много други. Първото място на Софийския университет в класацията на МОМН не е особена изненада (той го зае и през миналата година), заради това, че е един особено многопрофилен ВУЗ за страната и в него се учи по множество специалности и направления.

 

Провеждащото се изобщо за втори път в България проучване се простира върху показателите на общо 51 акредитирани висши учебни заведения, които предлагат 52 професионални направления. За съвместното изследване на Отворено общество и МОМН са били използвани данни събрани от националната агенция по акредитации, модул "АдмиУни", Национален осигурителен институт и анкетно проучване на мнението направено сред 15 000 студенти. Рейтингът показва и други интересни резултати. Така например, се оказва, че професионалното направление "Военно дело" носи най-добра реализация за студентите. Средният доход на завършилите го е 1500 лева месечно, а безработицата в сектора е почти равна на нула. Също интересен факт, обаче е и обстоятелството, че всеки втори випускник у нас в сферата на сигурността отива да работи в чужбина.

 

Същевременно едва ли представлява особена изненада фактът, че най-масово предпочитаното направление в България се оказва не друго, а "Икономика". По официални статистически данни, над 55 000 души са завършилите икономически тип специалности в нашата страна само за последните пет години. Най-голям дял в това има УНСС със своите 14 хиляди випускници за горепосочения период (за сравнение СУ има 730, а Американският университет – само 188). Така или иначе, поради спецификите на методологичното формиране на рейтинга на МОМН, Американският и Софийският университети изпреварват в класацията Икономическия, като делят първото място (с напълно равен брой точки). Рейтингът на университетите в България по специалности и направления се провежда официално едва за втори път у нас, подчертава още в коментара си „Дневник”.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+