Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Дойче Веле обяви магистратури за чуждестранни студенти

1
2
3
4
5


Магистратури в Германия под шапката на Дойче Веле имат възможност да изкарат и българските студенти. Тези дни престижната медийна компания обяви старта на програмата International Media Studies, в която могат да се включат и младежи от чужбина. Амбицията на организаторите й (прави се съвместно с Университета Бон и Висшето училище Бон-Рейн-Зиг) е да бъде подготвено едно цяло ново поколение от качествени и компетентни по редица въпроси и теми млади журналисти.

 

Висшето образование в Германия отдавна е ориентирано основно към осигуряване на условия за една много добра бъдеща професионална реализация. Академията на Дойче Веле обяви, че в рамките на магистърската програма по International Media Studies (IMS) специализантите ще бъдат обучавани поравно и на теория и на практика. Ще се акцентира също така и на области като икономика на средствата за масова информация, медиен мениджмънт, както и на аспектите на международното сътрудничество и обмен.

 

Магистърските програми в Германия ще се провеждат за период от четири семестъра. Условията за кандидатстване за тях включват наличие на бакалавърска степен, минимум една година професионална дейност (не само журналистическа, но и мениджмънт в различни медии, медиен пиар и т.н.) Работните езици на проекта са немски и английски и на тях ще бъде провеждано и обучението на студентите. Документи се приемат до 15 април 2011 г. Двете години като такси излизат 6000 евро и в тази връзка Дойче Веле предлага частични или пълни стипендии на кандидатите. Частичните субсидии покриват само таксите за обучение, а пълните предоставят на бъдещите магистри и средства за битови разходи.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+