Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

ЕС търси да назначи на работа студенти последен курс

1
2
3
4
5


Висшето образование в Европа получава отличен шанс да интегрира своите добри знаещи и можещи випускници в администрацията на ЕС. Институциите на Европейския съюз обявиха конкурс за приемане на работа на свободни позиции за студенти, които са последен курс, включително и от нашата страна. Обявените административни длъжности са по шест направления - Европейска публична администрация", "Право", "Икономика", "Одит", "Финанси" и "Статистика". Кандидатите могат да подават документи само за една от горепосочените сфери на професионална дейност.

 

Като цяло кандидатстващите са разделени на две основни групи. Първата от тях е за студенти, на които предстои дипломиране в срок до 31 юли тази година. Втората група се състои от вече завършилите висше образование, имащи най-малко шест години стаж по своята специалност. Изискванията към кандидатите включват да са граждани на страните от ЕС, да знаят най-малко два езика – единият на някоя от държавите членки на Европейския съюз и втори – немски, френски или английски. Самото кандидатстване се осъществява по електронен път чрез eu-careers, а крайният срок за депозиране на документацията е 14 април 2011 г. до обяд.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+