Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Студентски стажове на германската фондация Baden-Wurttemberg Stiftung

1
2
3
4


Германската фондация "Баден Вюртемберг" предлага добра възможност за платен студентски стаж за учащите се от Централна и Източна Европа. Немската инициатива е по програмата "Валтер Халщайн". Стажовете в Германия са с продължителност от два месеца. Студентите ще могат да работят в правни, социални и административни институции на ЕС и германската провинция Баден Вюртемберг.

 

Изискванията към кандидатите са да са студенти или специалисти от публичния сектор, които владеят отлично немски език и ако са работили досега в административната сфера да имат поне двугодишен професионален опит. Студентите изучаващи специалности като публична администрация, право, политология, икономика, международни отношения имат предимство пред останалите кандидатстващи.

 

Кандидатите за студентските стажове трябва да изпратя формуляр за кандидатстване с приложено CV и своите дипломи, сертификати, доклади и препоръки. Документите се изпращат по пощата на адрес: Hochschule Ludwigsburg, Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen, Reuteallee 36, D-71634 Ludwigsburg . Крайният срок е  15 февруари 2011 г.

 

За допълнителна информация за стажовете на Baden-Wurttemberg Stiftung:

 http://www.bw-stipendium.de/en/scholarships/walter-hallstein-program/general-conditions.html

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+