Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Стипендии за лятно училище на Копенхагенския университет

1
2
3
4
5


Висшето образование в Дания отдавна се слави със своето качество и международни успехи и в неговите рамки често се организират, интересни и полезни за студентите и специалистите, интернационални академични прояви. Копенхагенският университет обяви, че тази година прави лятно училище "История, идентичност и религия в съвременна Централна Евразия", съобщи Младинфо. Проявата ще се състои от 4 до 15 юли, 2011 г. Официалният работен език на академичната инициатива е английски.

 

Кандидатите за участие трябва да изпратят до организаторите мотивационно писмо, автобиография, академична справка и две препоръки. Тези, които кандидатстват за стипендия, следва да прилагат и информация за доходите си. Такса няма, но участниците във форума трябва сами да поемат битовите и пътните си разходи за Копенхаген. Броят на стипендиите ще бъде редуциран до степента на финансовите възможности на организаторите. Субсидиите за студенти ще бъдат на сума до 10 хиляди датски крони. Те се предвижда да се дават на мотивирани студенти с интереси в областта на темата на конференцията и с добър успех, нямащи възможност да присъстват на академичния форум със собствени средства. 20 март е крайният срок за подаване на документите за кандидатстване.

 

Проявата е насочена към студенти, които имат поне една завършена година в бакалавърска програма или учат ма магистри. Тя също така е отворена и за младите докторанти. И бъдещите доктори и бъдещите магистри и бакалаври трябва да учат или се занимават научно с неща близки до темата на семинара, което означава да се обучават в обществени или хуманитарни специалности. Лятното училище на Университета Копенхаген има за цел да накара студентите и учените-специалисти заедно да рефлектират, дискутират и обсъждат проблемите на различни европейски региони. Тематичната рамка на проявата е доста широка и дава възможност на завършващите младежи да представят темите на своите дипломни работи или дисертации, ако са посветени на обществата, политиките и културите в европейското съвремие. Завършилите успешно лятното училище, трябва да напишат финално есе по избран от тях проблем. Цялата инициатива ще им донесе 15 кредита по Европейската система за трансфер на кредити (ECTS).

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+