Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Стипендии за магистри в европейски университети на Postgrad Solutions

1
2
3
4
5


Финансова помощ за образование в Европа осигуряват стипендиите на британската агенция за маркетинг и консултантски услуги Postgrad Solutions. Инициативата е ориентирана към дипломирани бакалаври, които вече са приети да карат магистратури във висши учебни заведения на нашия континент. Субсидиите са в размер на 500 лири и са около десет на брой.

 

Този конкурс за студентски стипендии обхваща сферите на правото, общите науки, инженерството, икономиката и информационните технологии. Специфика на програмата на Postgrad Solutions е и, че парите се превеждат направо на висшето училище, в което е приет да кара магистратура даден одобрен за подпомагане кандидат. Там тази сума му се приспада от общата такса за обучение. Ако кандидатстващите са записани за следващата учебна година, те трябва да се регистрират и попълнят електронен формуляр по интернет в краен срок до 18 август, 2011 г.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+