Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Магистърски и докторантски стипендии за Франция

1
2
3
4


Стипендии за Франция (за учащи се, които са записани в докторантски и магистърски програми в тази страна) бяха официално обявени от френското правителство. Субсидиите са държавни и се дават ежегодно с посредничеството на Центъра за култура и сътрудничество (Френския институт).

 

Изискванията към кандидатите в конкурса са следните: да са български граждани или да пребивават в страната от най-малко 3 години, да са на възраст до 30 години за магистърските програми и до 35 за докторантурите, да не са получавали стипендия от френското правителство чрез посолството през последните три години, да владеят френски език на ниво, достатъчно за обучение в избраната програма и да са записани в редовна форма на обучение в българско висше учебно заведение или да притежават диплома от такова, поне на ниво бакалавър.

 

В Бюрото за стипендии на Френския институт в София интересуващите се могат да намерят формуляри за кандидатстване за парите. Същите могат да бъдат дръпнати и по електронен път – от сайта на френското посолство. 28 февруари 2011 г. е крайният срок за кандидатстване. Около края на март ще бъде публикуван и списъкът с одобрените кандидати по документи. За първата седмица на април пък е запланувано събеседването със смесената българо-френска изпитна комисия. Резултатите от нейното оценяване ще станат ясни още през същия месец. 767 евро е размерът на отпусканата от френските образователни власти месечна стипендия. Тази субсидия покрива също така медицинските и социалните осигуровки, както и таксите за записване и обучение.

 

За допълнителна информация за стипендиите за Франция:

http://www.institutfrance.bg/rubrique.php3?id_rubrique=392

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+