Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Стажове в ECML - Грац, Австрия

1
2
3
4


Европейският център за модерни езици (ECML) предлага платени шестмесечни стажове на дипломанти. Седалището на центъра е в Грац, Австрия. Той се занимава с прокарването на езиковите политики на Съвета на Европа в светлината на инициативите за изучаване на модерните езици и прилагането на иновационни практики и подходи.

 

Стажът в Австрия ще е по четири направления - "Финанси и генерална администрация", "Документация и ресурси", "Интернет страница" и "Планиране и организация". Стажуването е с продължителност от половин година. То е за висшисти с английски или френски език, които притежават добри компютърни умения.

 

Кандидатстването за стипендиите от 686 евро на месец става чрез изпращане на формуляр, където се описват езиковите компетенции на кандидатите и т.н. Европейският център за модерни езици също така поема отговорност да плати и част от пътните разходи на одобрените. Крайният срок за подаване на документи за периодите за стажуване - юли - декември и септември – февруари е 31 март, 2011 г. За желаещите да бъдат на стаж през януари-юни 2012 г. този срок е по-удължен - 30 септември.

 

За допълнителна информация за стажовете в Австрия:

http://www.ecml.at/

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+