Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Стаж в ESMU за висшисти с английски и още един европейски език

1
2
3
4


ESMU - Европейският център за стратегическо управление на университетите обявява, че предлага стаж за висшисти с английски, който включва месечна заплата и е за срок от четири месеца. Тази организация със седалище в белгийската столица Брюксел има за цел да спомага за стратегическото развитие на висшите учебни заведения на Стария континент. В тази връзка ESMU прави различни проекти, реализира програми за квалификация, организира различни семинари, конференции и други академични форуми.

 

Стажът в европейския център е за срок от четири месеца, като спечелилият възможността да го кара, ще бъде на пряко подчинение на генералния секретар на организацията. В задълженията на стажантите влизат такива дейности като писане на статии, административни задачи, съдействие по проекти, проучвания и т.н.

 

Изискванията към кандидатите е да имат завършено висше образование, да знаят английски и поне още един европейски език, като трети такъв определено ще е голямо предимство. Кандидатстващите също така трябва да владеят и компютър - MS Word, Outlook, PowerPoint and Excel. Те следва да имат интереси в областта на европейската политика в сферата на висшето обучение. Адресът на електронната поща, на която кандидатите трябва да изпратят мотивационно писмо и автобиография е administration@esmu.be. Изпратените документи трябва да бъдат адресирани до Anne Thiebauld. Засега Европейският център за стратегическо управление на университетите не уточнява сумата, която одобрените ще получават като възнаграждение за работата си в ESMU. 10 януари 2011 г. е крайният срок за изпращане на документи и заявки за участие.

 

За допълнителна информация:

http://www.esmu.be/

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+