Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

През март започва програмата „Младежта в действие”

1
2
3
4


Младежта в действие се нарича програмата, по която ще бъде организиран семинар в НДК в София от 5 до 10 март 2011 година от Националният център "Европейски младежки програми и инициативи". Тя обхваща богата палитра от възможности за магистратури, стипендии, стажове, курсове, конкурси за фотография, кино, предприемачество, танци и др., новини и информация за работа в европейски институции и организации, пътувания в Европа, в рамките на различни инициативи и събития и т.н. Английският е работният език на обучението. Темата на инициативата е Get Involved: Youth Democracy projects development. Тя е насочена към обучаване за изготвяне на проекти и към осъществяването на полезни контакти в тази посока. В програмата могат да се включат младежи, младежки лидери, студенти, студентски съвети, сдружения с нестопанска цел, ръководители на проекти, органите на местната власт и др. Няма такса за участие, като трябва кандидатстващите да попълнят електронен формуляр, а крайният срок за подаване на заявките е 31 януари 2011 г. Разходите за престой се поемат от организаторите.

 

За контакти и допълнителна информация:

 

http://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/mysalto/applicationonline/583/?oldEngineRedirect=true

http://www.salto-youth.net/tools/training/find-a-training/1922.html?oldEngineRedirect=true

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+