Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Български ученици се подготвят за астронавти в център на НАСА

1
2
3
4
5


Родните ученици и секторът на основното и средното ни образование като цяло ще имат за осми пореден път високата чест да участват в лятна подготовка в космическия център „Space Camp” на НАСА в турския град Измир, съобщи тези дни Българското национално радио. Въпросният център е с обучителни функции и нашите деца и юноши ще могат да се занимават в рамките почти на една седмица със симулаторите и тренажорите на негова територия и ще преминат през същия тип подготовка, през която минават и американските астронавти, готвейки се за реализиране на поредния си космически полет.

 

В Измир е разположен един от петте подобни центъра на НАСА, които са с международна насоченост и са изнесени от територията на САЩ. Съвременните обучителни програми в тях са специално разработени от най-добрите американски експерти в областта. До този момент в измирския космически комплекс „Space Camp” са преминавали през подобна адаптирана за детско-юношеската възраст подготовка около сто ученици от нашата страна. Българските учащи се биват традиционно селектиран в рамките на възрастовата група 9-16 години. Интересен момент е, че съществува възможност в инициативата да се включат и по-малки деца, но за целта те трябва да бъдат препоръчани от родните училищни администрации, на базата на това, че отрано имат добро ниво на владеене на английски език, както и по-задълбочен от този на връстниците си, интерес в различни научни области. Досега най-малкият български участник е бил на осем години и през 2009 г. заминава за турския град в качеството си на възпитаник на софийското СОУ „Св. Георги”. Ученикът в края на лятната подготовка в лагера дори взема и най-голямата награда в рамките на инициативата, връчвана на особено старателните учащи се. Момчето получава също така възможност да отиде в „Space Camp” за втори път и през миналата година.

 

Важен аспект от подготовката провеждана в центъра „Space Camp” на НАСА е и нейната подчертано интердисциплинарна насоченост, която е от особена полза за учениците. Българското радио цитира Иглика Ангелова, която е координатор на програмата и заявява, че тя се провежда приоритетно в една космополитна, мултикултурна среда, като същевременно децата и юношите пряко или косвено се обучават на лидерство, психология, химия, биология, спорт, чуждестранни езици и на още много други интересни неща. „Децата започват подготовката си от девет часа сутринта и завършват към двадесет и два часа. Няма междучасия. Това е тренинг без спиране. През цялото време има изключителна организация. Въведен е един много провокативен начин на преподаване на различни науки... По време на шестдневния лагер децата учат, показват какво са научили и най-важното е, че те се стремят да отстояват себе си и да изграждат характерите си.” – подчертава още Ангелова.

 

Интересен е и подборът на учениците за участие в лятната подготовка на НАСА, който е идентичен за всички лагери на американската космическа агенция. В неговите рамки се проверяват знанията на учащите се по три теми, които ежегодно се сменят и по същността си са обвързани по-тясно или по-свободно с регионалния, географски и културен контекст. Учениците рефлектират писмено по горепосочените теми, които нерядко са и по-остро проблематични, под формата на есе. Последното е строго регламентирано, по отношение на изискванията за обема и композицията си. При оценяването най-много се държи на уменията за разбиране и интересно проблематизиране по зададените теми, както и на проявата на лично мнение. Официалният език на международната инициатива е английският и макар, че при селекцията на учениците, шанс за изява имат и тези деца и юноши, които имат и по-начално ниво, то все пак демонстрираните по-високи езикови умения носят на българчетата определени предимства, подчертава още в материала си БНР.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+