Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Стипендии за докторанти в Лайпциг

1
2
3
4


Лайпцигският университет обяви, че отпуска стипендии за докторанти в областта на секуларизма и културната динамика. Сферата е интердисциплинарна и може да обхваща различни културни и исторически периоди, положени в разнообразни концептуални полета. В частност се акцентира върху културната динамика, която придружава секуларните процеси в развитието на социума, както и взаимодействията между светско и религиозно. Проектът за стипендии е отворен към всички докторанти в областта на хуманитарните и социалните науки. Отпускането на грантовете е обвързано с изкарването и завършването с документ на специален академичен курс.

 

Докторантският конкурс изисква да бъдат изпратени апликационни писма (на английски или немски език) до 15 януари 2011 г. на адрес saekularitaeten@uni-leipzig.de Те трябва да бъдат придружени с максимум 10 страници описание на изследователския проект на докторанта, което да включва и програма със срокове и т.н. Още curriculum vitae и сертификати, списък с публикациите на кандидата, ако са подходящи за темата и писмо с препоръка от университетски преподавател. Целият този набор от изисквани документи трябва да бъде изпратен на горепосочения електронен адрес в pdf-формат.

 

За допълнителна информация:

http://www.uni-leipzig.de/~order/content/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=28

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+