Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Отпускат пари за стипендии, ученически и студентски стажове и проекти на млади учени

1
2
3
4


Деветдесет милиона лева обяви, че отпуска за ученически и студентски стажове в реално действащи компании Европейският социален фонд. Идеята на инициативата е да се помогне на прехода от училищната скамейка и студентската банка до работната позиция. Тя се нарича "Ученически и студентски практики" и е по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП "РЧР"). Въпросната програма цели постепенно да бъдат преборени несъответствията между изискванията на бизнеса и реалностите в образователната ни система. 73 хиляди студенти и около 53 хиляди ученици се очаква да вземат участие в нея.

Също така са осигурени 47 милиона лева за европейски студентски стипендии и награди до 2014 г., като те трябва да са достатъчни за осигуряването на 30 хиляди награди и 16 хиляди стипендии. Средствата се отпускат с оглед на две стратегически посоки -  да се поощрява младежката активност по национално приоритетни направления и да се стимулират учащи се с добър успех. Към младите учители пък е насочена програмата "Квалификация на педагогическите специалисти". По нея се отпускат 75 милиона лева и е насочена към новите кадри в системата на средното образование. Също така, от тази субсидия ще се заплаща на хората, които работят по заместване на местата на младите педагози, когато последните имат ангажименти във връзка с обучението си.

Общо още три групи ще бъдат подпомогнати по ОП "РЧР" – млади учени, докторанти и изследователи имащи докторска степен. С цел високообразованите родни младежи да остават и се реализират в страната също ще бъдат дотирани и проекти на научноизследователски центрове и институти, БАН, Националния център за аграрни науки, научноизследователски институти и различни висши учебни заведения. Цялата себестойност на едно проектно предложение не може да надскача 800 хиляди лева, а с осем милиона лева се очаква инициативата да субсидира най-малко 400 души от целевата група.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+