Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Предлагат опрощаване на студентските кредити при определени условия

1
2
3
4
5


Сферата на висшето образование в България определено се нуждае от целенасочена държавна политика в своя подкрепа, в борбата си за оцеляване и развитие в условията на демографска и световна икономическа криза. Днес Българската стопанска камара излезе с официално предложение към институциите у нас, да се вземе решение за опрощаването на кредитите за обучение, ако студентите работят у нас и имат изрядни осигуровки, съобщава „Infoweek”.  БСК основава едно подобно предложение на статистическите данни, според които 700 000 човека в работоспособна възраст са напуснали България, като 75 на сто от тях са с висше образование. В момента около 50 000 български юноши, деца и млади хора учат в чуждестранни учебни заведения, като след завършването на обучението си, едва ли първата им мисъл ще е, как да се върнат обратно и реализират в своята родина.

 

Заместник-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев, по време на седмото заседание на Съвета за обществени консултации към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове при Народното събрание, предложи и въвеждането на единна система за състоянието на качеството на работната сила, както и такава за планиране на държавния прием в публичните ни университети. Той също така посочи, че страната ни е на едно от последните места в Европа по отношение на развитието на компетенциите и знанията в икономиката. България изостава в тази сфера по ключови показатели като иновации в предприятията, развитието на знанията, уменията и компетенциите на работната сила и т.н.

 

Едва около един процент е размерът на инвестициите в образованието на работниците в родните предприятия, цитира официалните статистически данни „Infoweek”. В сравнение с тази повече от скромна цифра, средният показател в това отношение за ЕС-27 е 15 на сто. Камен Колев още заяви, че това пряко или косвено предпоставя и факти от типа на обстоятелството, че у нас само 53 процента от населението ползва компютър за всекидневната си работа, докато това число в останалите държави от Европейския съюз е 80 на сто. Той смята, че българските предприятия нямат установена система за определянето на дефицитите в познанията на служителите си.

 

Като цяло най-вече извън областта на висшето образование в чужбина, може да се каже, че изоставането в реализацията на младите хора е световен проблем. Така, например, само на нашия континент около 25 милиона младежи са безработни. В държави като Испания половината от младите хора дори не са започвали работа, а в Япония вече две поколения от тях са без достъп до трудовия пазар. От особено голяма важност за випускниците на висшите учебни заведения у нас е и идеята на Българската стопанска камара за изграждането на единна информационна система за оценка на компетенциите, която ще позволи на предприемачите в повече от двадесет сектора на икономиката да определят сами кои са ключовите длъжности, които ще развиват секторите, както и кои са компетенциите, знанията и уменията, необходими за заемането на същите,  съобщава още „Infoweek”.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+