Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Студентски стипендии на германския фонд Walther Blohm Stiftung

1
2
3
4


Германският фонд носещ името на Валтер Блом (Walther Blohm Stiftung) анонсира началото на кандидатстването за годишните си студентски стипендии. Финансовата структура е основана от вдовицата на собственика на хамбургската самолетостроителна компания Hamburger Flugzeugbau GmbH. За стипендията й могат да кандидатстват и млади инженери, които работят в тази сфера и се стремят към повишаване на квалификацията си. Този немски фонд отделя средства за учебни пътувания и реализиране на научноизследователски проекти. Финансовата му поддръжка се предоставя под формата на парична стипендия, еднократна дотация или кредит за образование, за които не се иска в бъдеще процент.

 

Изискванията към кандидатстващите са следните. Студентите, които искат да получат субсидията на името на Валтер Блом, трябва да се обучават в специалности, свързани с авио- и ракетостроенето, да имат добър успех в съответното висше училище и да са завършили успешно сесията си. Ако кандидатът подаде заявка за еднократна субсидия или за учебно пътуване/научна командировка, то той трябва да обоснове целите и мотивацията си. Фондът изисква също така и сведения за финансовото положение на кандидатстващите.

 

Необходими са следните документи за подаване. На първо място запълнен формуляр за заявка, резюме, препоръчително писмо от преподавател или самото висше учебно заведение, в което кандидатът учи. Заявки за участие се приемат в електронен вариант в PDF формат на адрес: wolfgang.wohlers@airbus.com Документите могат да бъдат изпратени и по пощата на следния адрес: Dr. Wolfgang Wohlers, Airbus Deutschland GmbH, Abteilung EDSASO, Kreetslag 10, 21129 Hamburg. Фондът „Валтер Блом” приема и разглежда документацията на кандидатите целогодишно, но ако искате молбата ви да получи бърз отговор възможно най-скоро, то крайният ви срок е не по-късно от 31.12.2011.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България, гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА - България

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+