Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Конкурс за участие в Международното лятно училище на Университета Осло

1
2
3
4


Норвежкият университет Осло обяви началото на прием на документи за участие в ежегодното си Международно лятно училище. То се провежда всяка година от края на юни до началото на август в кампуса Блиндерн, намиращ се северно от столицата на Норвегия. Началото на тази инициатива е положено още през 1947 г. и досега около 25,5 хиляди участници от 164 страни в рамките на училището са карали курсове по хуманитарни и социални науки, здравеопазване, енергетика и екология. Самото обучение е безплатно, като участниците плащат само за квартира, храна и регистрационна вноска. Занятията се провеждат от преподавателите от Университета Осло и други квалифицирани специалисти. Студентите се настаняват в общежития, разположени в зоната на висшето учебно заведение.

 

През 2011 година от 25 юни до 5 август в рамките на Международното лятно училище ще се състоят следните курсове: ISSN 1320 Норвежка литература, ISSHF 1142 Норвежка архитектура и дизайн, ISSSV 1850 Скандинавски форми на управление и политика, ISSSV 1753 Съвременно норвежко общество, ISSSV 1855 Международна политика, ISSJF 4711 Права на човека, ISSSV 4854 Мирни изследвания, ISSSV 4756 Проблеми на международното развитие, ISSHF 4957 Средства за масова информация, ISSSUM 4180 Енергетика, околна среда и устойчиво развитие, ISSMF 4205 Международно здравеопазване, ISSUV 4310 Специално образование (за инвалидите), ISSHF 2060 и 4060 Равенство на половете в нордическите държави, ISSN 0500 Живот и общество в Норвегия. Също така се предвижда провеждането и на семинар по професионално развитие.

 

Участниците в лятното училище трябва добре да владеят английски език и да нямат здравословни проблеми. Редица курсове изискват и наличието на определен професионален опит. Базовата цена на обучението е 20800 норвежки крони или 3780 щатски долара. Тя покрива пребиваването, храната, регистрационната вноска и някои допълнителни разходи. Незадължителната четиридневна екскурзия в Берген не се включва в базовата цена. За тези курсове, в които въпросното пътуване влиза в учебния план, цената е по-висока с 90-875 долара. Например тя е 840 долара за модула ISSUM 4180.

 

В Международното лятно училище традиционно се дават стипендии с различен размер. Заявките за отпускане на подобна субсидия трябва да се подават до 1 февруари 2011 г. (според пощенското клеймо), но е по-добре да бъдат изпратени възможно най-рано т.е. още сега. Стипендиантите от своя страна, ако бъдат одобрени, са длъжни да вземат участие във всички програми на курса, да вземат накрая изпит по предмета на обучението или да напишат и представят заключителна писмена работа. Краен срок за подаване на документите за Международното лятно училище на Университета Осло: 01.02.2011

 

За допълнителна информация:

http://www.summerschool.uio.no/

http://www.uio.no/english/

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България, гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА - България

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+