Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

„Международен научен фонд” ще спонсорира български учени и още новини от страната

1
2
3
4


БТА съобщи, че днес в Националния пресклуб на агенцията, Никола Николов - председател на Управителния съвет на "Международен научен фонд" е обявил официално, че тази организация ще подпомага финансово и по всякакъв начин научните търсения на българските учени в области като медицина, археология, енергетика, биология, високи технологии и т.н. Въпросният новоучреден фонд цели „да се стимулира и подкрепя научната мисъл в различни направления на обществения живот”. Съучредители на престижната академична организация са акад. Цветан Цветков, доц. д-р Пламен Кенаров, Никола Николов, Ирина Каминина, Радион Попов и Янко Попов, а нейни членове – световноизвестни учени от САЩ, Русия, Европейският съюз и много други държави.

 

От УНСС съобщават за един престижен юбилей. Двадесетгодишен такъв чества катедра "Политология" на 5 ноември с тържествено заседание в аула "Максима" на университета и с юбилейна международна научна конференция "Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи". На юбилейното тържество присъстваха ректорското ръководство на УНСС, ръководители на факултети и катедри, преподаватели, бивши и настоящи студенти по политология, гости.

 

За две десетилетия политологията вече е утвърдена и водеща дисциплина в университета, отбеляза проф. д-р Георги Янков, ръководител на катедрата от основаването й, който открои пътя от създаването и първия випуск до днешната модерната и търсена специалност - с над дипломирани 120 бакалаври, повече от 40 магистри и докторанти. Проф. Янков напомни, че през 1996 г. тя става първата българска катедра по политология член на Европейския консорциум по политически изследвания, през 1999 г. списание "European Journal of Political Research" я определя като една от най-значимите у нас и в Югоизточна Европа, а през 2009 г. професионалното направление "Политически науки" е акредитирано с най-високата оценка. Два са основните принципа, които катедра "Политология" неизменно следва - академизъм и колегиалност, подчерта проф. Георги Янков.

 

Политологията е еманация, духовна симбиоза, надграждане, разширяване на спектъра от знания, определи в приветствието си от името на ректорското ръководство проф. д.ик.н. Стати Статев, първи зам.-ректор на УНСС. Той подчерта, че катедрата, която е лидер в областта на политическите науки, днес е неотменима част от УНСС. Приветствие към катедрата-юбиляр поднесоха и проф. д-р Мануел Санчес, представител на Изпълнителния комитет на Европейския консорциум за политически изследвания, доц. д.п.н. Антоний Тодоров, председател на Българската асоциация по политически науки, доц. д-р Георги Генов, декан на факултет "Международна икономика и политика". проф. д-р Георги Карасимеонов, ръководител на катедра "Политология" в СУ "Св. Климент Охридски", Теодор Славев, председател на УС на студентското сдружение ЕГО ПОЛИТИКО. Наградени бяха победителите в конкурса за есе на тема: "Мисията на политолога". Проф. Янков връчи грамоти на първите трима отличени - студентите-политолози Андрей Димитров, Деница Едрева и Веселин Монев. Работата на двудневната международна научна конференция бе концентрирана в два панела - "Проблеми на преподаването и изследванията по политически науки" и "Политологията и проблемите на българската модернизация".

 

От Университета за национално и световно стопанство също така съобщават, че на 9 ноември (вторник) от 10.00 ч. в голямата конферентна зала ще бъде открита Първата международна студентска научна конференция на тема "Европейски съюз 2020", организирана от Студентския съвет. Събитието се провежда под патронажа на ректора на университета проф. д-р Борислав Борисов и е финансирано от фонд "Научно-изследователска дейност" на УНСС. Целта на конференцията е да стимулира желанието на младите изследователи за работа по актуални теми в сферата на обществените науки, както и да повиши интереса и познанията на студентите в европейската проблематика.

 

Сред гост-лекторите ще бъдат д-р Румяна Желева, зам.-председател на най-голямата политическа партия в Европа - Европейската народна партия, и доц. д-р Динко Динков, председател на Българската асоциация за изследвания на европейската общност и преподавател в УНСС. Най-добрите разработки по темата на конференцията, с автори студенти и докторанти от 7 български и 5 чуждестранни университети, ще бъдат представени във втората част на научната проява с начален час 12:30. Тематичните направление са: "Паричен съюз и валутна политика", "Пазар на труда","Нови източници на ресурси", "Образование и наука" и "Политическо развитие и политика на сигурност".

 

И накрая една интересна новина, дошла от БАН. На 29 октомври 2010г. акад. Никола Съботинов прие д-р Кеничиро Хасуми- Председател на Шукокай Инк. (Токио)  и Член- основател  на Международната изследователска фондация Хасуми- България и  проф. Д-р Дийн Ман - Ръководител на отдела по Имуногенетика към Медицинското училище на Мерилендкия университет, САЩ. Те са в България по повод Четвъртата октомврийска национална среща с международно участие на МИФ Хасуми - България на тема: „ Онкопрогрес- онковаксини- 2010” под патронажа на акад. Никола Съботинов. На откриването, което се проведе по- рано днес в Аулата на Националния център по заразни и паразитни болести, Председателят на академията  награди д-р Кеничиро Хасуми с Почетен знак за заслуги към БАН за неговата дейност при осъществяване на сътрудничество между фондация Хасуми и БАН.

 

Четвъртата октомврийска национална среща с международно участие на МИФ Хасуми -България ще продължи до 30 октомври 2010г и на нея ще се обсъди състоянието и получените досега резултати на научни изследвания, подкрепяни от фондацията. Ще се представят проекти за предстоящи научни и приложни изследвания и на търговски продукти с висока степен на благоприятно повлияване на онкологични заболявания и имунната система.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+