Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

International English Language Testing System (IELTS) – престижен международен сертификат

1
2
3
4


International English Language Testing System (IELTS) е престижен международен сертификат за владеене на английски език. Той гарантира за добрите езикови познания на притежателя му. IELTS е широко признат по целия свят и е предпочитана форма за удостоверяване на езиковите възможности на студентите в редица университети и професионални организации.

 

Двата модула на същия - Academic и General го правят привлекателен и подходящ за младежите, които имат намерение да продължат образованието си зад граница и също така за младите специалисти, които виждат бъдещата си професионална реализация в чужбина. Популярността на IELTS е обусловена от това, че той дава обективна информация за дадена езикова подготовка, а също така има добре организирана практическа насоченост. Този сертификат има и някои основни предимства. Едно от тях е, че например TOEFL се отнася само до американския английски, докато IELTS удостоверява знания по международен английски (този, който събирателно се говори, както във Великобритания, така и в САЩ и навсякъде по света).

 

За повече информация и контакти:

 

РОДИНА - България, гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА - България

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+