Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Учете английски! Още за езиците в сферата на висшето образование.

1
2
3
4
5


Учете английски, за да успеете на академичното поприще! Това е посланието на последния коментар на „Дойче Веле” за тенденциите в сферата на световното висше образование. Според компетентното мнение на експертите на тази медия, езика на Шекспир, Нютон и Стивън Хокинг отдавна е изместил немския, като основен „научен език”. Английският през последните десетилетия тотално се е превърнал в "lingua franca” и за висшите учебни заведения по света, което включва публикации, лекции, кореспонденция между колеги и специалисти, както и шансовете за успешна международна, академична кариера.

 

"If you are talking to non-native speakers, you have to be a lot clearer!" – споделя пред германските журналисти преподавателката от Великобритания Ан Вегнер. Тя има голям опит в преподаването на английски на студенти, докторанти, доценти и професори в страната на Гьоте. Според нея, една от тънкостите на подобен вид езиково обучение се състои в това – в аудиторията да се говори ясно и високо и не особено бързо, а също така да се използват възможно най-много помощни средства от типа на магнитни дъски, слайдове и т.н., за да бъде онагледен добре материала. Понастоящем Ан Вегнер води специализиран курс за подобряването на уменията на немските преподаватели да четат лекции и да водят упражнения на английски. „По време на подобни занятия е най-важно самото общуване, а не толкова демонстрирането на перфектно владеене на езика”, споделя още тя.

 

Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD – Международната академия DAAD в Бон е организатор на преподавателския семинар. Основата цел на последния е да бъдат улеснени контактите на немските и чуждестранните преподаватели в Германия с техните студенти, а английският език е „алфата и омегата” в този вид професионална дейност. Един от участниците в семинара, професорът по социолингвистика от Университета Дуйсбург-Есен Улрих Амон, споделя пред „Дойче Веле”: „Без английски в наше време не може да се мине – ако искате резултатите от изследванията и работата ви да станат достояние на международната аудитория”. Проф. Амон е един от водещите немски специалисти в областта на чуждестранните езици в сферата на комуникациите.

 

Висшето образование в Германия става все по... англоезично, както разбира се и в повечето страни по света. По думите на професор Амон, обаче в някои области на науката този език играе по-голяма роля, отколкото в други. Например – археолозите, философите и езиковедите, обучаващи се в Германия, могат да минат и само с немски. Това обаче е точно обратното в областта на образованието по естествени и точни науки. Там без английски си за никъде, защото около 90 на сто от научните статии, студии и публикации излизат на този език. Именно заради това семинарите, подобни на този на DAAD, се ползват с особено голяма популярност след преподавателите по естествени и инженерни науки, а също така и сред икономистите. Една от участничките в курсовете е професорката по макроикономика от Fachhochschule Südwestfalen Анне Якоби. Тя споделя пред журналистите, че за да поддържа знанията си по английски на нужното ниво, редовно прави пътувания до различни англоезични страни. Професор Якоби обаче също посещава семинара на DAAD, за да усъвършенства уменията си по-ефективно да преподава на езика на Шекспир пред многонационална, студентска аудитория.

 

Немският е имал категоричния и безвъпросен статут в миналото на „международния научен език”. Сто години назад именно той, заедно с английският и френският, са били основните езици, на които са „говорили” академичната, научната и студентската гилдии, припомня професор Улрих Амон. Немският обаче губи значителна част от позициите си, след като хитлеристка Германия е победена във Втората световна война. Проф. Амон също така прогнозира, че значението на английския език за академичния свят в бъдеще дори ще продължава да се увеличава. Той обаче не вярва в мрачни предсказания от типа на това, че след няколко десетилетия в германските университети изобщо ще престане да се преподава на немски. Според него, хуманитарните и обществените науки едва ли някога ще „минат изцяло на английски”.

 

В немските висши учебни заведения обаче понастоящем се наблюдава трайната тенденция да се откриват все повече програми с преподаване изцяло на езика на Шекспир, а студентският състав да става все по-пъстър и интернационален, сочат резултатите от неотдавна проведеното изследване на Британския съвет в Германия. Самият професор Амон не е особен привърженик на тази ставаща все по-модерна и устойчива практика. Според него, процесите трябва да бъдат по-балансирани, защото сегашната ситуация има опасност да демотивира младите хора от другите страни по света да изучават немски. Накрая пред „Дойче Веле” проф. Амон обобщава, че засега е сигурно едно – езикът на Гьоте е много полезен за тези студенти, които не просто искат да завършат висше образование, а да се реализират профилирано на научното поприще и планират да останат на работа в академичната сфера.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+