Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Датската академия за бизнес и технологии идва на изложението „Образование без граници”

1
2
3
4


Danish Academy of Business and Technology ще вземе участие на софийското изложение „Образование без граници”, което ще се проведе от 15 до 17 октомври в зала 3 на НДК. Това престижно висше училище е модерен център за висше образование, намиращо се в град Рандерс, на източния бряг на Ютланд. Датската академия за бизнес и технология е била известна преди под името Danish Business Academy Minerva и е основана през 1989 година. Тя предлага учебни програми по пазарен мениджмънт и икономикс, по пазарен мениджмънт и медии и реклама, както и по туристически мениджмънт и хотелиерство. В момента в това висше училище се обучават 500 студенти, които ползват най-модерна и съвременна образователна материална база.

 

Danish Academy of Business and Technology е тясно свързана с датския бизнес и местната индустрия. Те участват пряко или косвено в реализирането на редица съвместни проекти и финансират някои нейни програми. Датски и международни компании редовно вземат студентите от академията на стаж при тях, което е както много полезно по отношение на добиването на професионален опит, така и възможност за бъдещо кариерно развитие на младите специалисти. Датската академия за бизнес и технологии също така работи съвместно с редица чуждестранни университети, с които разменя кадри и студенти по различни програми и проекти. В рамките на тази образователна стратегия 60 учащи се от най-различни световни университети идват всяка година в Danish Academy of Business and Technology, за да се обучават на разменни начала.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+