Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Замразяват ремонтите на училищата по липса на пари и още новини от България

1
2
3
4


Главният секретар на Министерството на образованието, младежта и науката Красимир Вълчев съобщи за родните медии, че през новата учебна година ще бъдат замразени училищните ремонти, заради липса на средства. Ще останат само наложителните частични подобрения и модернизации на материално-техническата база, което ще се изразява в дотиране на модула, отнасящ се до „създаване на достъпна среда”. В тази връзка 800 000 лева ще отидат за изграждане на специални съоръжения, с помощта на които учениците с увреждания ще ходят по-лесно на училище, а също така ще се подобрява инфраструктурата на специализираните учебни заведения. От Софийския университет дойде скръбната вест, че на 13 август 2010 г. е починал проф. дфн Исак Паси. Исак Соломон Паси завършва Юридическия факултет на Софийски Университет "Св. Климент Охридски" през 1950 г. Става асистент в катедрата по "Марксизъм-ленинизъм" (1952-1959) на Философския факултет на СУ. През 1957 г. защитава докторска дисертация на тема "Г. В. Плеханов и марксическата естетика". През 1971 г., на 43-годишна възраст, става професор по естетика, доктор на науките. Изследванията му се простират в областта на историята на естетиката, естетиката, историята на западноевропейската литература. Проф. Паси има изключителен принос за приобщаването на българската култура към европейската философско-естетическа и литературна мисъл. За своето духовно израстване и творческите си стремежи той споделя: "Когато се събудя сутрин, а това става някъде между 3 и 4 часа... преди да стана, нерядко си спомням съдбите на големите." Проф. Исак Паси е автор на повече от 40 книги. Негово дело като съставителство, обща научна редакция и коментари са над 80 тома със съчинения на велики майстори на духа от цялата човешка история - от античността до XX век. Основоположник е на книгоиздателските поредици "Естетика и изкуствознание" (изд. "Наука и изкуство"), философско-есеистична библиотека в издателство "Георги Бакалов" (Варна), "Класическо наследство" (Университетско издателство "Св. Климент Охридски"), "Философия и човек" (изд. "Захарий Стоянов") и др. Благодарение на Исак Паси през годините става възможно в България да се появят съчинения на Цицерон и Хораций, Блез Паскал и Артур Шопенхауер, Фридрих Ницше и Густав Льобон, Дмитрий Мережковски и Анри Бергсон, Зигмунд Фройд и Карл Густав Юнг, Мигел де Унамуно и Хосе Ортега и Гасет, Лабрюйер и Вовнарг, Шамфор и Сьорен Киркегор, Йохан Хьойзинха и Владимир Соловьов, Лев Шестов и Николай Бердяев, Томас Ман и много други. През 2003 г. проф. Паси е удостоен с орден "Стара планина" - първа степен "за фундаменталния му принос в областта на българската философия, естетика и културология, за заслуги към Република България и по повод 75 години от рождението му." През 2008 г. с указ на президента на Република България проф. д-р Исак Паси е удостоен с орден "Св. Св. Кирил и Методий" - огърлие "за особено значимите му заслуги за развитието на българската философия, естетика и културология и по случай 80-годишнината му." На 19 март 2008 г. при специална церемония в Зала 1 ректорът на Софийски университет проф. дфн Иван Илчев връчи на проф. Исак Паси най-престижното академично отличие "Почетен знак на Софийския университет с огърлица". От вестник Струма дойде информацията, че с близо две единици е паднал балът при второто класиране в ЮЗУ, а нова изпитна сесия през септември ще попълва свободни места в “Педагогика”. До 2 единици паднаха баловете за различни специалности при второто класиране в ЮЗУ “Неофит Рилски”, което излезе вчера. Според зам. ректора по учебната част Траян Попкочев най-проблемни се очертават засега специалностите от професионално направление “Педагогика” - химия, физика, математика и информатика, български език, изобразително изкуство... Въпреки падането на баловете за тях няма достатъчно кандидати и той допуска, че може да се наложи провеждането на изпитна сесия през септември за попълване на бройките. При различните специалности най-голямо е падането на бала, с близо 2 единици, при “Международни икономически отношения”, с половин единица е паднал при “Счетоводство и контрол”, с 1,1 единици надолу е при “Английска филология”, с 1,5 единици по “История”, с 1 единица пада по “Психология” и само с половин единица при една от най-котиращите се специалности в ЮЗУ - “Право”. Сега следим как ще вървят записванията, защото класирането е едно, но реалната картина става ясна едва при записването на класираните кандидати, уточни Траян Попкочев. От вестник „Черно море” пък дойде една новина, свързана с Варненския свободен университет. Идейни проекти за детска градина в район “Младост” разработиха 80 студенти от трети, четвърти и пети курс от специалност “Архитектура” на ВСУ “Черноризец Храбър”. Международният уъркшоп по устойчива архитектура започна на 14 юли на работен терен във “Възраждане” І. Ръководител е проф. д-р арх. Масуд Есмайллу, преподавател в Университета по архитектура в италианския град Венеция, с който Свободният университет във Варна от години си сътрудничи. Утре проектите ще бъдат официално представени, а най-добрите от тях ще бъдат наградени. Това е поредната съвместна инициатива на район “Младост” и ВСУ. Под ръководството на гост-преподавателя от Университета по архитектура във Венеция проф. Микела де Поли 20 студенти работиха върху идеен проект за парк “Младост”. Десетдневният уъркшоп по ландшафтно проектиране и дизайн “Зелените зони на “Младост” се проведе в началото на месеца. Авторите на проекта, който бе удостоен с първо място - студентките Елена Начева и Мира Миткова, получиха шанс да разработят идеи за сензорна градинка в ЦДГ номер 14 "Успех" в "Младост". Реализацията на този проект ще започне през септември. Дарик радио информира, че Върховният административен съд на Република България отмени решението на Акредитационния съвет на Национална агенция за оценяване и акредитация (АС на НАОА) да даде отрицателна оценка на проекта за откриване на частно висше училище - „Еврошвейцарски технически университет - Видин". На заседание от 02.08.2010г. ВАС взе това решение по жалба на Сдружение "Еврошвейцарски технически университет - Видин". Съдът, след като е обсъдил решението на АС на НАОА по всеки един от критерии, прави заключение, че комплексната отрицателна оценка е приета без да бъдат опровергани констатациите и положителните оценки на експертните органи. Мотивите, които по отделно и в своята съвкупност не кореспондират с данните по преписката се отклоняват от определеното им с цитираната заповед съдържание. Застъпените съображения в подкрепа на отрицателния вот в писменото становище, изразено пред съда, не могат да се зачетат като мотиви на административния акт и не санират липсата на такива в оспореното решение. При това положение съдът приема, че решението е незаконосъобразно и следва да се отмени, като се върне преписката на административния орган, в случая на АС на НАОА, за ново произнасяне. И накрая бившият министър на образованието Даниел Вълчев коментира днес по БНР по любопитен начин наболелите проблеми на своя бивш ресор, които са на преден план в момента така: „Когато направихме делегираните бюджети, преди това направихме голяма подготовка. Купихме около 1000 автобусчета там, където училището ще загине, за да може децата да пътуват до тях. Когато се комуникира правилно, когато се обясни на хората каква е идеята, според мен нещата се случват... Сега не ми е ясно какво ще се учи до края на годината, какво ще се учи следващата година, след 3 години. Как може да започваш реформа, след като не са ти ясни тези неща, заяви бившият образователен министър. В науката имаше големи приказки за това, че БАН трябва да се реформира. Реформата се сведе до това, че всъщност им орязаха бюджетите. Имаме няколко големи училища, имаме няколко големи болници, и около тях трябва да запазим големия потенциал. Трябва да има места и за високо "спортно майсторство... Софийският университет "Свети Климент Охридски” няма проблем, това е марка. Правилото е университетите да се конкурират помежду си. Всеки университет започва да се бори за студенти. В България има около 15 проекта за още висши училища. Според мен трябва да ги намаляваме...”

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+