Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

University of Ioannina

University of Ioannina

Със своята 42-годишна история University of Ioannina е един от най-прогресивните и големи гръцки държавни университети. За периода 2002 – 2007 г. той е класиран на второ място в Гърция на основата на количествени и качествени критерии за научни изследвания.

University of Ioannina се намира на 5 км югозападно от гр. Янина, Гърция. Университетът обучава повече от 20 000 студенти в своите 17 факултета. Университетският кампус се разпростира на 350 хектара площ, което го прави един от най-големите за цялата страна. Сградната площ надхвърля 170 000 кв. м., в която се включват модерни учебни зали, студентски и изследователски лаборатории, офиси, библиотека, ресторант за хранене и т. н. Студентите се настаняват в две комплексни общежития, а всички сгради са обградени от зелени площи. Едно от най-красивите места на територията на университета е манастирът Monastery of Agios Georgios of Dourouti, датиращ от ХVІІІ век. Манастирът е възстановен и днес се използва като културен център на университета.


  • Общежитие