Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Regents American College London

Regents American College London

Университетът Regents American College London предлага широк спектър от специалности в областта на мениджмънта, медиите, международните отношения, политиката, психологията и изкуството.Той е част от мрежата на Webster University, сградата му е разположена стратегически в централната част на Лондон сред красивия парк Regents.

Regents American College London осигурява на своите студенти, освен качествено образование и разнообразни възможности за настаняване в уютни и комфортни общежития. Университетът Regents American College London, разполага с прекрасно устроени спортни съоръжения – гимнастически салон, фитнес, танцово студио, тенис кортове, баскетболни и волейболни игрища. Сформират се спортни отбори, и всяка година се организират състезания с отборите на другите университети.

Продължителността на обучение за бакалавърска степен е 4 години. За магистърската степен обучението е 3 семестъра.

  • Общежитие
  • Частни квартири

Настаняването става в резиденции в Oliver Hall, Reid Hall и Oliver Flats. Много студенти обаче предпочитат да живеят в собствени квартири в частния сектор. В тези случаи студентите могат да се обърнат към университетското бюро на Regents American College London за настаняване, което ще им помогне да намерят подходящата и достъпна за тях квартира.

Университетът Regents American College London се грижи, да осигури добри условия не само във, но и извън учебното заведение. Добре устроените спортни съоръжени са на разположение на обучаващите се, за да могат след часовете да си починат и да разпуснат като се отдадат на различни спортни дейности.