Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

University of Wolverhampton

University of Wolverhampton

Университетът разполага с десет училища, които предлагат над 340 бакалавърски и магистърски програми в областта на: Практическите науки, Компютри, Околна среда, Хуманитарни науки, Изкуство, Спорт, Право, Бизнес и Здраве.

Разполага с центрове за високи технологии, спортни и компютърни съоръжения, възможности за виртуално обучение. Над 1000 студенти от целия свят учат в University of Wolverhampton. В учебното заведение активната дейност на студентския съвет помага на учащите да се справят с всички проблеми, свързани с настаняване, учебна и финансова дейност.

Продължителността на бакалавърските програми е 3-4 години, на магистърските - 1-2 години, а задочното обучение продължава 5-6 години.
Пролетния семестър започва януари месец, а летния - април месец.

  • Общежитие
  • Апартаменти

Университета предлага настаняване за студентите си, съобразено с техните финансови възможности. Местата за настаняване се намират в близост до учебните заведения. Университетът разполага и с апартаменти, които се дават под наем, и поддържа връзки със собственици на частни квартири, в които също може да се настанят учащите. Всички места имат достъп до интернет и перални съоръжения.

Университетът инвестира милиони за поддръжка на спортните си съоръжения. Студентите могат да се възползват да потренират в спортната зала, разполагаща с 12 игрища, център по джудо, или просто да поддържат форма във фитнес салона.