Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Bellerbys College U

Bellerbys College U

Колежът има 4 големи учебни центъра, разположени в британските градове - London Greenwich, Brighton, Cambridge, Oxford. Всеки един от тези центрове разполага с модерно оборудване и дава отлична подготовка за кандидатстване в британски университет. Кандидат студентите имат възможност за няколко семестъра да навлязат в системата на британското образование и да им е по - лесно да се ориентират при приема им в британски университет.

Колежът е основан през 1959г. и е част от международния образователен център Study Group, като предлага широк спектър от образователни и езикови програми, включително:

- интензивна езикова подготовка (в това число и за IELTS)

- GCSE (Pre GCSE)

- A-Level

- предуниверситетска подготовка - Foundation

- предуниверситетска подготовка – Pre Masters

Благодарение на строгите академични стандарти и отличните резултати на випускниците, които ежегодно получават своите желани места в най-добрите университети на Великобритания, колежът има заслужено признание, като едно от водещите учебни заведения на страната, което осъществява ефективна подготовка на чуждестранните студенти за постъпване в университети във Великобритания.

Преимущества за обучение в Bellerbys College са:

- Широк избор: възможност за постъпване в повече от 100 университета във Великобритания, включително университетите: Cambridge, Oxford, LSE, Imperial College London,Warwick и др.

- Престиж: например 40% от випускниците с A-Level ежегодно получават места в деветте най-добри университета;

- Гаранция: гарантирано е постъпването в един от 50 – те университета – партньори след завършване на програмата за предуниверситетска подготовка Foundation;

- Атмосфера: в колежа преобладава университетската, академична атмосфера. Чуждестранните студенти се учат „да учат по британски”;

- Групи: броя на учащите се в групи не е повече от 15 човека.

Всестранна подкрепа на чуждестранните студенти

Още от първия ден на всеки студен му се оказва всестранна помощ. Академичният отговорник от преподавателите помага да се планира личния учебен план, да се избере бъдещият университет и специализация, които максимално отговарят на критериите на студента, на неговите академични възможности и способности. Колежът оказва още помощ при набирането на необходимите документи за подаване в университета.

В продължение на 24 часа работи безплатна телефонна линия в случай на непредвидени обстоятелства.

Eдно от основните предимства на обучението в Bellerbys College е отлично структурираната учебна програма, включваща предмети, които могат да се изучават в разнообразни комбинации. Преподавателите в Bellerbys College имат отлична квалификация и опит; те познават в детайли изискванията на изпитните институции и добре подготвят кандидатите за предизвикателствата на университетското образование. Съчетанието на висококвалифицирана подготовка и ефективни учебни програми помага на обучаващите се тук да развият потенциала си и по-късно да получат право да се обучават в университети и специалности, които най-много подхождат на талантите и интересите им. Всички студенти, завършили програмата Bellerbys Foundation през 2006 г. са продължили образованието си в избрания от тях университет, като 37 % са били приети в 20-те най-престижни британски университети.

ПРЕДУНИВЕРСИТЕТСКА ПРОГРАМА

Bellerbys College предлага интензивно обучение по английски език (Academic English Language Preparation Programme - ELPP) за тези, чието езиково ниво не им позволява да се включат директно в избраната образователна програма. По време на обучението курсистите получават индивидуални съвети и насоки, a нивото на получените знания се контролира чрез текущи тестове и всекидневно поставяне на задачи за самоподготовка. Bellerbys College организира и интензивни летни подготвителни курсове за IELTS, който е задължителен изпит за всички чуждестранни студенти, кандидатстващи във висши учебни заведения във Великобритания.

ПРОГРАМАТА FOUNDATION

Информационният център, който контролира валидността на чуждестранните дипломи за средно образование спрямо критериите на британската образователна система (NARIC), препоръчва българските учащи, желаещи да продължат висшето си образование в Англия, да участват в подготвителен курс на обучение в рамките на една учебна година (International Foundation Programme). Това условие няма задължителен характер, но голяма част от английските висши училища се съобразяват с него и поставят такова изискване към кандидатите от България.Утвърдена от Liverpool John Moors University, програмата FOUNDATION на Bellerbys College е алтернатива на A-level и осъществява прехода от средно образование в собствената страна към висше образование във Великобритания. Програмата включва интензивно обучение на английски език и специализирано обучение по един от седемте профила: инженерство; природонаучни дисциплини и фармацевтика; бизнес, счетоводство и икономика; право; хуманитарни науки, медии и психология; изкуство и дизайн; информационни технологии. На успешно завършилите се гарантира прием в 40 престижни британски университета, с които Bellerbys College има постоянно сътрудничество.

MASTERS QUALIFYING PROGRAMME (MQP) се предлага в Bellerbys College-Brighton и Bellerbys College-London.Тя е подходяща за онези, които не са изучавали бизнес дисциплини, а искат да кандидатстват за програма MBA или Business Masters в престижни британски университети. На успешно завършилите се гарантира прием в 20 престижни британски университета, с които Bellerbys College има постоянно сътрудничество.

Програмата включва интензивна подготовка по английски език с академична насоченост, подготовка за изпитите IELTS и GMAT, както и изучаване на дисциплини като счетоводство, маркетинг и информационни технологии.
Програма FOUNDATION

Продължителност: 3 семестъра

Стартиране: септември, януари, април

Разположение на колежа: Brighton, Cambridge, London, Oxford

Учебни часове: до 25 учебни часа седмично

Контрол и оценка на обучението: комбинация от курсова работа и вътрешни изпити на Bellerbys College, които се полагат в края на всеки курс.

Програма PRE-MASTERS:

Продължителност: 1 или 2 семестъра

Стартиране: септември, януари, април или юни

Разположение на колежа: Brighton и London

Учебни часове: до 15 учебни часа седмично

Контрол и оценка на обучението: участниците в програмата полагат изпитите IELTS и GMAT (ако им е необходим за кандидастване в съответните университети) към края на курса в Bellerbys College.

Програма MASTERS QUALIFYING PROGRAMME (MQP) - основна информация

Продължителност: 2 или 3 семестъра

Стартиране: септември, януари, април или юни

Разположение на колежа: Brighton и London

Учебни часове: до 22 учебни часа седмично

Контрол и оценка на обучението: участниците в програмата полагат изпитите IELTS и GMAT (ако им е необходимо при кандидастване в желаните университети) към края на курса в Bellerbys College.

  • Общежитие
  • Приемно семейство

Настаняването в колежа – в семейство или в пансион, да се адаптира към живота във Великобритания. Общежитията са модерни и разполагат с двойни и тройни стаи, като студентите могат и да избират. Много важно е студентите да се чувстват като у дома си.