Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Kings College London (Колежът Кингс в Лондон)

Kings College London (Колежът Кингс в Лондон)

Висше образование във Великобритания - Kings College London е един от най - старите и престижни университети в Англия. Училището е разположено в центъра на Лондон и предлага обучение по различни специалности и извършва разнообразна изследователска дейност.

Образованието в Kings College е с високо интелектуално натоварване в една традиционна, приятелска и грижовна среда. Университетът е изиграл важна роля в многобройните постижения на съвременния живот, декодиране на структурата на ДНК анализите например. Сега базата на университета е най - големият център за обучение на лекари, стоматолози и други здравни специалисти в Европа, като на района на университета има пет центъра за изследвания. Колежът се намира в сърцето на британската столица и силното преподаване на закона, хуманитаристиката и социалните науки правят университета ключов фактор в установяването на връзки между изкуството, културата и висшите учебни заведения. Университетът има широк спектър от научни дисциплини, включително физика и инженерство, които са силно взаимосвързани особено в областта на биоинформатиката, здравни и приложно - здравни области. Колежът се състои от девет специализирани отдела: биомедицински науки и здраве, стоматология, хуманитарни науки, право, медицина. Ако нямате поглед върху образователната система на Обединеното кралство, трябва да имате предвид, че английската система е доста по - различна от образователната система в България. Една от основните разлики на висшето образование в Англия и по - специално в Kings college е непрекъснатата работа по време на лекции с преподавателя, групови упражнения, практически задачи и съвети. Също така студентите имат възможност за една непрекъсната комуникация и индивидуални срещи с преподавателите за провеждане на различни дискусии по отношение на учебните дисциплини.

За допускане до курса, който да им помогне да кандидатстват за магистратура в университета, студентите трябва да имат високо ниво на владеене на английски език и висока степен на мотивация.

Цели на програмата:

• Международната програма има за цел да подготви чуждестранни студенти да влязат магистратура в следните направления: изкуства, хуманитарни науки, социални науки, управление, право и психология. Програмата цели:

• Да подготви студентите за влизане в най – добрите специалности на съдебната власт в Kings College и други водещи университети на Обединеното кралство

• Подготовка на учениците за различни академични дисциплини, английски език и подобряване на уменията за общуване

• Подобряване на разбирането и възможностите за ползване на академичния английски език

• Въведение в британската образователна система

• Запознаване на студентите със специално предназначени програми в дадена област на наукатаОбучението се провежда предимно в класната стая (средно 20 часа на седмица), но също така включва самостоятелно проучване, научни изследвания и повторение на материала. Уроците за академичен английски език и семинари на избрания модул се провеждат в малки групи (макс 15 ученика)Програма и продължителност на курса: Курсът се състои от два основни модула и един по избор.

Основните модули са:

1. Академичен английски език – цел – подобряване на комуникативността на английски език като модулът включва следните аспекти:

- Възприятие на слушане

- Четене на академични тестове

- Проучвателни умения

- Писане на диплома

- Водене на дискусии

- Методи на изследване

2. Култура и общество – запознаване на студентите с основните аспекти на съвременния социален и културен живот във Великобритания. Модулът е разделен на 4 части:

- Англия

- Политически системи и връзката им

- Икономика, британска култура и социални ценности

- Модерен моралМодулът спомага за по – добро разбиране на лекции и семинари и адаптиране към британската академична дисциплина.Избираеми модули

В допълнение към задължителните модули, студентите трябва да изберат и един допълнителен модул:

Бизнес мениджмънт – целта на модела е спомагане създаването на адекватно възприемане от студентите на бизнеса и околната среда, в която се намират (Европейски съюз и Обединено кралство). Първият срок е посветен на въвеждане в бизнеса и управлението и студентите се запознават с различните бизнес структури и инструменти за външно влияние върху бизнеса. През втория и третия семестър се отделя време за проучване на конкретни теми, свързани със стопанската дейност, маркетинг, финанси и управление на персонала.

Проучване на Европа

Модулът запознава студентите с устройството на следвоенна Европа. Особено внимание ще се обърне на предпоставките за създаване, развитие и разширение на Европейския съюз.

Международни отношения

В този модул се изучава структурата на съвременния свят, законите на природата и света на 20 и 21 век. Студентите ще се запознаят с теоретичните подходи за изследване на международните отношения.

Право

Прави се въведение в английското право. Курсът има за цел да развие аналитичното мислене на студентите, както и уменията за критично мислене, за да могат след това да вземат правилни юридически решения. Курсът е разделен на две части: първата част е свързана с анализа на английската правна система, особено в съдебната система, законодателство, финансиране и професионален екип; на втория фокус върху действащото законодателство, наказателното и гражданското престъпления.

Психология

Модулът се фокусира върху модели на човешкото поведение, търсят най – различни подходи за тяхното обяснение. Студентите ще бъдат въведени в основите на психологията, теорията и практическите изследвания с помощта на психолози от цял свят.


Обучението за бакалавърската програма е 4 години, а за магистърските в повечето случаи е 3 години, като има и изключения. За следващата учебна година датите за стартиране и продължителността на семестъра са както следва:

28 септември до 18 декември 2009 - Коледна ваканция (Christmas Break)

11 януари до 1 април 2010 - Пролетна ваканция (Spring Break)

26 април to 4 юни 2010 - Лятна ваканция (Summer Break)

Регистрационната седмица за нови студенти е в периода 21 до 25 септември 2009

  • Общежитие
  • Частни квартири

Училището предлага и различни възможности за настаняване, включително и собствената си резиденция. Настаняването е в центъра на Лондон, и в по - тихи зони на града. Колежът има на разположение 1338 места за пребиваване и 1321 места - апартаменти.

Колежът разполага с 3 открити спортни съоръжения. Студентските отбори се изявяват в сферата на футбола, ръгбито, крикета и др. Организират се състезания от Британската Университетска спортна асоциация. Всеки желаещ е добре дощъл да се присъедини към спортните клубове и отбори към университета.