Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Azad University in Oxford

Azad University in Oxford

Azad University in Oxford (AUO) заема уникална позиция в британската академична среда. Като част от Azad University (IR) в Иран, университетът е вторият по големина в света според своите изследванията и предоставяните стипендии. AUO приветства студенти от всички държави и континенти, които имат възможност да се обучават в широка гама от програми в областта на хуманитарните и социалните науки, инженерство и приложни науки. Предлагат се съвместни програми с Kingston University и с редица други престижни британски институции.

Като образователна институция, Azad University in Oxford е напълно акредитиран от Британския Акредитационен съвет, като от месец юли през 2004г. е открит първия корпус в Европа. Основната цел е да изградят връзки с британските академичните среди, посредством които да се предложи обмен между двете държави. Университетът планира да открие клонове и в други части на Европа през следващите три години.

Британският Azad University е разположен в покрайнините на Оксфорд. Основната сграда датира от 1905г., която се използва за образователни цели от 1950г. Освен многобройни класни стаи, в нея се намират административни офиси, библиотека, столова и др.


  • Общежитие
  • Частни квартири